Att känna sig värdig

 
 -Varför söker du inte något annat bättre jobb då? 
-Äh nej, jag vet inte, jag får väl nöja mig med detta.
 
-Varför gör du inte slut då?
 -Nae men jag är väl inte värd någon bättre, det duger väl. 
 

 Att känna sig värdig kärlek. Att känna att man är värdig det man vill ha. Känna sig värdig ett gott liv. Detta kan vara en utmaning när man har en sämre relation med sig själv. Självvärde går hand i hand med en god relation med sig själv. 
 
Självvärde är en grundsten i en god relation med sig själv. Hur ska du kunna ta emot kärlek om du inte anser dig vara värd det? Hur ska du få ett gott liv om du inte anser dig vara värd det? Hur ska du få något av värde för just dig om du inte anser dig vara värdig det?
 
Att känna självvärde handlar här inte om att du ska gå ut i värden och försöka få den att ge dig värde. Det handlar inte att bevisa för andra att du är värdig. Det handlar inte om att gå ut där och kontrollera omständigheter så de kan få dig att känna värdig. Och så du kan slippa känna dig ovärdig. Det handlar mer om att kunna hantera känslorna av att känna sig ovärdig först och främst. Första steget är alltid att acceptera sina känslor och låta de finnas. Någon gång så startade denna känsla av att vara ovärdig ifrån någon utifrån dig. Du föddes inte ovärdig! Du blev på något sätt intalad att du var ovärdig  utav någon eller några i din omgivning, indirekt eller direkt. Och sanningen är att det kommer alltid finnas folk där ute som kommer kanske tycka att du är ovärdig. Det går inte kontrollera. Låt dem tycka det. Det handlar inte här om att spela gud och försöka kontrollera andra eller fly sina känslor. Här pratar vi om vår inre värld och vår relation med oss själva. 
 
Att bygga upp självvärde handlar inte om att bevisa andra att man är värdig, utan snarare att ge sig själv värde på insidan. Att bevisa för sig själv att man är värdig, vilket är ett inre arbete.
 
Om vi får den kärlek vi vill ha i livet, eller vadsom som du vill ha i livet handlar inte om att du är värdig det eller ej. Det handlar enbart om DU tycker att du är värdig det! För det är du som bestämmer vad du går med på och inte går med på. Det är du som bestämmer vad du nöjer dig med. Det är du som bestämmer om du är värdig mer eller mindre. Och därmed kommer du automatiskt agera och öpnna upp dig för mer eller mindre kärlek av olika former i ditt liv. Om t.ex en person inte kan ge dig det du anser dig vara värdig i den situationen, ja då kommer du om du har självvärde bara lugnt lämna eller justera denna situation, du kommer inte gå in och försöka kämpa emot och ändra, du anser dig vara värd bättre än kamp, du går ut därifrån och öppnar därmed upp dig för nått bättre.