Hälsosam Egoism

Egoism är komplext och det finns två sidor utav detta mynt.
På ena sidan finns egoisten som lider utav självhat och måste ta kärlek för att överleva emotionellt.
På motsatt sida finns egoisten (den hälsosamma egoisten) som ger till sig själv via sig själv.
Hur kan dessa två se ut rent praktiskt?
 
 
-Destruktiva egoiskten-
 • Man är behövande och kvävande omedvetet eller medvetet, indirekt eller direkt. 
 • Man kan bli falsk
 • Man kanske umgås med folk man genuint inte själv gillar. På grund av rädsla över att inte få sina emotionella behov av t.ex tillit/trygghet tillfredsställda utav andra så stannar kvar i situationer och relationer som utgångsdatumet har passerat för länge sen.
 • Man ger inget utan villkor, om jag ger dig detta så ger du mig det där. Det finns alltid en baktanke, vad det än är. Det kan varar kärlek, uppskattning, presenter, pengar, skjuss till något m.m.
 • Man fokusera på att "ta"  ifrån sin omgivning då man har ett tomrum inom sig.
 • Man försöker manipulera och kontrollera andra & sin omgivning för att få det man vill ha ifrån dom.
 • Ens handlingar grundar sig inte ifrån en känsla utav kärlek utan snarare ifrån en känsla av att ha brist och avsaknad på något.
 • Man har ingen hänsyn om andra över huvud taget och sitt förhållningssätt är mer aggressivt och hänsynslöst och sårande.
 • Om man påvisar en gräns så görs detta ofta på ett aggressivt sätt. Gränser kan även ibland vara svaga och övertalningsbara.
 
-Hälsosamma egoisten-
 • Har tydliga gränser på jobbet, hemmet, i relationer o.s.v. Ens handlingar kommer ifrån kärlek, oavsett om man sätter gränser utåt eller går ifrån en situation/relation så gör man det på ett mer kärleksfullt sätt. Omsorg till sig själv men även för den andra.Man agerar lugnt, bestämt och med visad respekt och omsorg för sig själv och den andra, även om man  gör något annat som kan upplevas smärtsamt.
 •   Man tar inte mer ansvar än vad man klarar av.
 • Är genuin och äkta.
 • Är inte överdrivet hjälpsam men inte heller ohjälpsam, hjälpen är genuin och utav glädje för den andra OCH en själv.