Vad innebär det att ha en kärleksfull relation med sig själv?

 
 Vad innebär det för just dig att ha en kärleksfull relation med sig själv?
 
 
 
Min definition på en kärleksfull relation med sig själv: 
 
 
Att känna omsorg, medkänsla, förståelse, acceptans, uppskattning, hänsyn o.s.v. är alla känslor och uttryck av kärlek.  Det uttrycks inte bara genom att man ger uppskattning eller bekräftelse åt det man tycker om hos en själv. Det är alltså inte bara att TYCKA OM som kärlek kan visas på.  Kärlek kan bland annat uttryckas i att man känner sympati, empati, förståelse, acceptans, respekt, tillit, lust, omsorg o.s.v. till sig själv.
 
Att ha en kärleksfull relation med sig själv innebär därmed att man känner detta för en själv och uttrycker kärlek i olika former mot sig själv. Men vad är då en själv? En person består av många olika delar. Du består utav en personlighet, egenskaper, talanger, känslor, en kropp, tankar och åsikter. o.s.v.
 
Man behöver därför inte alltid börja med att man ska tycka om sig själv, för kärlek är så mycket mer än bara tycka om. Och det kan vara svårt att börja tycka om något man kanske hatar. Och att tvinga sig själv tycka om och uppskatta något man inte tycker om är inte kärleksfullt emot sig själv. Tvång och kontroll är inte kärlek, det är ofta rädsla.   Det kan ibland vara lättare att te.x börja visa förståelse, omsorg eller något annan kärleksfull känsla inför sig själv (istället för ren uppskattning).
 
 
En kärleksfull relation med sig själv innebär att uttrycka olika former av kärlek via handling, känslor och tankar för alla delar utav en själv.