0 Läs mer >>
 
Självkritikern är den källan som självhat flödar ifrån. Självkritikern kan leda en raka vägen in i psykisk ohälsa och skapa många destruktiva beteenden.  Denna inre djävul som sprider mörker i vår inre värld. Den kritiserar , dömer , förödmjukar, skrämmer och förför oss in på en destruktiv väg.
 
 
 
 

            
           Hur kommer man ur självkritikerns grepp?
Det vanligaste man kanske hör är att man ska kriga emot denna inre demon. Man ska bekämpa det onda med det goda. Bombardera med positiva tankar och handlingar.  Man ska kriga. Ett klassiskt exempel är att upprepa affrimationer eller liknande.
 
Men funkar det på djupet och i längden? Min erfarenhet  är att detta krig ger enbart korta och tillfälliga lyckokickar och att detta krig är något som kan hålla på för evigt.
            
 
Varför funkar det inte att kriga?
För det är som att kasta eld på mer eld, hat på hat. Man kommer ifrån samma förhållningssätt, använder samma tekniker och har samma vapen som självkritikern själv har.

Hur skulle ett kärleksfullare förhållningssätt se ut?
Genom att lägga ner stridsyxan och gå emot självkritikern med förståelse och acceptans så tänder man ett ljus i mörkret. Att bli villig att leva med demonen, lära sig dansa med den, desto mindre och mindre inflytande har den på våra liv. Desto mindre och mindre blir dess röst. Att ge upp kampen emot den och istället utforska den. Tills man en dag kan höja sig över den.

Att finna denna inre självkritikers födelse plats var en viktig del utav denna process och för vår förståelse. Ofta har vi adopterat dessa tankar och känslor inför oss själva ifrån någon upplevelse tidigare i vårt liv. Känslor utav att inte vara bra nog, att det är något fel på en, att inte vara förstådd, accepterad, älskad för den man är o.s.v. Dessa upplevelser kan skapa emotionella sår under vår uppväxt. Ur dessa sår kan en självkritiker födas. Om inte dessa sår integreras kan man bära med sig dom resten utav livet.  Vart föddes din självkritiker?
 

            Det handlar egentligen inte om att fixa, kontrollera självkritikern, det förhållningssätt är ofta  baserat  på rädsla. Det handlar mer om att släppa fritt, att bli villig att leva med och integrera vår självkritiker.
Ofta skriker rädslan högt om man försöker göra detta, för den är rädd för att släpper man något fritt så kommer det ta kontrollen över en, men vad som händer är precis tvärtom. Kontrollerar man den kontrollerar den tillbaka, släpper man den fri släpper den en själv fri sen också.

Efter att man integrerat sina emotionella sår kommer man upp på en mer neutral mark skulle man kunna säga. Då har man höjt sig över självhatet och därifrån kan man så nya frön, frön av kärlek inför sig själv. Man kan också lättare ifrån den ståndpunkten välja vad man vill fokusera på utan att strida emot nått annat. Och det är inte fören då en del utav de mer "vanliga" verktyg kommer mer till användning, som te.x affrimationer, visualisering, positivt självprat m.m. Då fokuserar man inte på att bort självhatet utan då handlar det om att stärka kärleken mot sig själv.
           
 
 
 

 
 
 
 Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Att hantera rädsla"
 
 

Självkritikern

0 Läs mer >>
Självmedkänsla är något som kommer mer och mer och som börjar få mer forskning bakom sig. Detta är en mycket viktig komponent i en kärleksfullare relation med sig själv. Självmedkänsla består utav 3 viktiga beståndsdelar:
 
Omtanke
 Human livssyn
 Acceptans
 
Man ger sig själv omtanke och omsorg inför sig själv och sitt liv och man ser sina upplevelser som en vanlig mänsklig upplevelse. Man accepterar och är med sig själv oavsett vad man upplever i sin inre eller yttre värld. Man har sympati och empati inför sig själv. Självmedkänsla är speciellt viktigt i jobbiga situationer. Det finns många olika självmedkänsla övningar att finna om man googlar. De flesta är baserade på  mindfulness tekniker eftersom självmedkänsla kommer ifrån mindfulness.
 Kristin Neff är en av självmedkänslans största forskare inom ämnet och den personen som började göra forskning på det.  Det finns även en bok på svenska om Självmedkänsla utav Agneta Lagercrantz.
 
 
 


Relaterade inlägg: Om Acceptans

 

Självmedkänsla

0 Läs mer >>
 
 
 
            Att respektera sig själv är en viktig del av att stärka sin relation med sig själv.Att respektera  betyder att man visar hänsyn. Man visar hänsyn inför sina tankar, känslor, behov, personlighet, svagheter och styrkor o.s.v. Att man börjar respektera sig själv går även hand i hand med att man accepterar sig själv, stärker sitt självvärde, ha en god relation med sina känslor och visar  omsorg inför sig själv.

Självrespekt är speciellt viktigt om vi känner att vi inte blir respekterade utav andra. För har man låg respekt ifrån andra kan detta vara ett tecken på att man har låg respekt för sig själv. Det yttre är ibland som en spegel som speglar sin insida. Andra kommer inte respektera dig om du inte själv gör det.
 
 
            
   TIPS!

                Utforska dina gränser.-  Vad är okej och inte okej för dig. Te.x sociala, fysiska, sexuella, emotionella, personliga gränser. Du gör detta via att utforska hur du känner  i olika situationer och med olika personer och beteenden. Negativa känslor kan ibland vara ett tecken på att någon eller du själv trampat över din gräns.  Andra kommer aldrig veta dina gränser om du inte informerar dom om det. Men det handlar inte bara om att sätta gränse utåt, det som är viktigt är att sätta gränser emot dig själv också. Att inte krossa någon utav sina egna gränser inför sig själv.

Varför kan det vara svårt att sätta gränser? Det finns ofta rädslor här som kan stoppa oss att sätta  gränser inför andra. Utforska vad du är rädd för kan komma hända om du sätter en gräns. Man kan t.ex vara rädd för att bli avvisad, bli illa omtyckt, bli förödmjukad o.s.v. För att höja dig över rädslan behövs det att vi gör fred med den känslan och upplevelsen vi är rädda för.
 
  • Om du jobbar med att öka ditt självvärde så kommer det bli lättare att sätta gränser.
 

  •        Acceptera dig själv. Det är svårt att respektera något man inte accepterar. Så stärk din acceptans emot dig själv.
            

  •     Ett annat tips är även att varje dag göra en liten handling inför dig själv som påvisar att du tar hänsyn till dina behov och önskningar. Det kan te.x vara att ta steg för att nå dina mål, ge sig självsjälvmedkänsla, ta hand om kroppen, studera. Vad som helst som du har ett behov utav eller något du drömmer om (ta steg för att nå dina drömmar). Du kan även visa hänsyn för dig själv genom att göra saker du vet att du mår bra av och gillar.
 
 
 

 
 
Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Att tillfredsställa sina emotionella behov" , "Om acceptans" & "att hantera känslor."
 

självrespekt