Kärlek VS Rädsla

 

Hur skiljer sig rädslan och kärleken åt?

Hur kan man märka och se skillnader i deras förhållningssätt?

Hur skiftar man ifrån rädsla till kärlek?

 

 

När man lider utav självhat och psykisk ohälsa lever man ofta i stor utsträckning utifrån rädslan. Att skapa en kärleksfullare relation med sig själv och må bättre psykiskt handlar mycket om att skifta ifrån rädsla till kärlek.

 

Man kan kanske tro att hat är kärlekens motpol. Men hat är ofta nått som kommer ur rädsla. Ilska, hat är ofta något som används för att skydda sig ifrån något smärtsamt (man är rädd för).

 

Hur skiljer sig dom åt ?

RÄDSLA: Kontrollerar ( fixar) , skydda sig, fly, bekämpa, strida, kriga, förnekar, trycker undan. m.m. Rädsla kommer ibland i uttryck på starkt aggressivt vis. Handlingar som är baserade på rädsla kan kännas som en kamp, en strid, en flykt. Man kan även uppleva mycket stress, oro, nervositet, ångest med rädsla. Man fokuserar på det man inte vill ha istället för det man vill ha. Rädsla kan leda till hög inre stress (vilket försvagar ens immunförsvar) och även psykisk ohälsa.

 

KÄRLEK: Accepterar, ger omsorg, förstår, respekterar, känner empati, sympati, gör fred, släpper fri m.m. När ens agerande kommer ifrån kärlek känns det lättare, för man flyr inte eller kämpar emot något då. Man fokuserar då mer på att gå mot det man vill istället för att fly eller kämpa emot det man inte vill. Man agerar mer lugnt och bestämt.

 

Så hur märker man om man är styrd utav rädsla eller kärlek?

Detta kan vara oerhört lurigt. En själv är egentligen den enda som kan veta vad man egentligen agerar utifrån. Eftersom handlingar i sig inte alltid visar om det är skapade ur kärlek eller rädsla. En person som är rädd för att bli avvisad och oälskad kan mycket väl bli en så kallad ”people pleaser” och är därmed bli extremt snäll och ödmjuk. Och detta beteende kanske man i första anblick skulle tyda på en handling utav kärlek, men så inte alltid behöver vara fallet.  Sen kan handlingar som kanske inte verkar i första anblick speciellt kärleksfulla faktiskt vara baserade på kärlek. Så det går inte alltid dömma utifrån ett beteende.

Det man får försöka göra är att stanna upp och fråga sig själv olika frågor te.x Är jag rädd för att något ska hända om jag inte gör detta? Gör jag detta för att fly eller bekämpa något, eller gör jag detta för att gå emot något. Stanna upp och undersök och nyfiket utforska ens val och beteenden.

 

 
 

Hur skiftar man ifrån rädsla till kärlek?

Man måste vara modig för att ta sig ur detta förhållningssätt som många lever i. Man måste vara villig att bli vän med sina känslor och vara villig att vara med sig själv oavsett, inte fly sig själv. Man måste vara villig att omringa det man är rädd för och även rädslan i sig med någon form utav kärlek istället. Om man börjar bekämpa rädslan så har rädslan smugit sig in genom en hemlig dörr. Det handlar inte så mycket om att bli orädd, rädsla är en naturlig känsla som uppkommer, det handlar mer om att lära sig leva med den och göra kärleken starkare. Att fokusera på det man vill ha istället för det man inte vill ha.

 

Med kärlek skapar vi en god relation till oss själva och omvärlden.

 

 
 Relaterade inlägg: "Att Hantera Rädsla" , "Att hantera känslor", "Om acceptans"