Självkänsla & Självförtroende

 
 
Dessa två delar är givetvis en  viktig del i en kärleksfullare relation med sig själv. Det finns ofta en viss förvirring kring dessa två ämnen. Och dessa två kan vara oberoende utav varandra, så har man te.x  högt självförtroende så kan man ha låg självkänsla. Här nedan kommer en  förklaring på dessa två begrepp.
 
Självkänsla
Anledningen till varför det finns en förvirring kring detta begrepp är för att det faktiskt finns en del olika förklaringar och teorier om vad detta egentligen innebär. Så det är inte så konstigt att det råder en viss förvirring kring självkänsla. Det som de flesta förklaringar ofta har gemensamt är att det handlar om den uppfattningen man har om sig själv. Mer specifikt så handlar det om självvärde, vilket värde man anser man har som person och människa. Självrespekt är även något som ofta ingår i begreppet självkänsla. I vissa teorier handlar det även om att acceptera sig själv. En del teorier hävdar att det inte handlar om självuppskattning, medans andra förklaringar inkluderar självuppskattning i självkänsla.
 
En dålig självkänsla kan innebära att man te.x  antingen under - eller övervärderar sig själv. Det finns en okunskap som gett tron om att en person som tror att han/hon är bättre än alla andra är en person med hög självkänsla. Detta är dock inte alls  fallet utan tyder ofta  på en låg självkänsla.
 
Var noga med att ta reda på när du läser kanske en bok, artikel eller kanske pratar med någon om självkänsla vad just dom  inkluderar i begreppet självkänsla så det inte blir något missförstånd.
 
Självförtroende
Detta handlar mer om prestationer. På sin tro på att man klarar av något. Detta går delvis hand i hand med självtillit (finns ett specifikt inlägg om det). Självförtroende handlar alltså om hur man tror sig kunna hantera vissa situationer, hur man tror man kommer prestera på t.ex jobb/skola/sociala sammanhang o.s.v.  Har man ett gott självförtroende inför något har man tilltro på att man kommer kunna hantera något bra. Man kan ha högt och lågt självförtroende på olika områden i livet. te.x högt självförtroende hemma och lågt självförtroende på jobbet.  Självförtroende är relativt lätt att höja och idrottspsykologin har mycket kunskap om just detta eftersom det där handlar om att prestera. Att ha en balanserat självförtroende ger goda reslutat.
En övertro eller undertro på sin förmåga ger sämre prestationer och resultat då man oftast inte anstränger sig lika mycket då.
 
 
 
 
Relaterade inlägg: "Att skapa Självtillit", "Hur du ökar din Självrespekt", "Om Acceptans", "Att vara Själviskt " & "Narcissist".