0 Läs mer >>
 
JAG - sluta kolla på den där tjejen! 
HAN - Vad då för tjej? jag kolla inte på någon tjej? 
JAG -Den där tjejen! Och jo det gjorde du! Och det ska du ge fan i! 
 
 
 
 
Svartsjuka handlar om att vara rädd för att förlora något  som har ett stort värde för en själv.
  Avundsjuka handlar om vilja ha något någon annan har.
 
Dessa två känslor är något som en person som lider utav självhat eller har en sämre relation med sig själv kan uppleva regelbundet.
 
Här nedan följer några tips hur du kan komma ur svartsjuka och avundsjuka. Ta till dig de tips som känns bäst för just dig.
 
 
 
 
 • Ett viktigt första steg är att göra fred med dessa känslor. Inget gör avundsjuka och svartsjuka mer skada än att försöka förneka dom och tro att de inte borde vara där. Det skapar bara ett djupare smärta. Det handlar inte om att ta bort något, det handlar om att stärka & fokusera på det man vill uppleva. Ha förståelse och acceptans inför dessa tunga känslor, utan att för den skulle agera på dom. Låt de bara finnas där i bakgrunden. Den "nya" terapin ACT förespråkar detta sätt mycket. Avundsjuka och Svartsjuka hjälper dig att upptäcka saker om dina emotionella behov och de kan ofta påvisar och vara en trigger för ett emotionellt sår.
 • Svartsjuka och avundsjuka kan vara emotionella sår och det kan vara triggers för detta. Svartsjuka och rädslan över att förlora något kan vara kopplat med en eller flera otrygga tidigare upplevelser i ens barndom då man inte var trygg, man kanske blev avvisad och man visste aldrig om en person (te.x förälder) skulle stanna eller gå. För mig var min svartsjuka en trigger till ett barndoms sår som just detta som handlade om min far. När jag "läkte" det så minskade min svartsjuka kraftigt.  Dessa två första tips är de viktigaste, alla de andra kommer efter. (Finns specifikt inlägg om att läka emotionella sår)
 
 • Att stärka sin kärlek emot sig själv överlag minskar svartsjukan. Så vad du än gör för att stärka din relation med dig själv kan minsta svartsjuka och avundsjukan. 

 • Stärk din självtillit.  Svartsjuka handlar om att man är rädd att förlora nått. Du har antagligen förlorat nått innan och du vet att du kan hantera det. Även om det är smärtsamt, skulle det hända så vet du att du är med dig själv och en dag kommer komma ur den smärtan. Ha tillit till din egna förmåga att hantera det.

 • Ge dig själv det du är rädd för att förlora. Om du är rädd för att förlora kärleken, ge dig själv kärlek. Detta handlar även om avundsjuka. Undersök vilka känslor du det är du vill uppleva.  Ge och fokusera på andra kreativa sätt du kan uppleva och få dessa känslor som det skulle innebära att ha det du vill ha. Om du te.x är rädd för att förlora uppmärksamhet, hur kan du få uppmärksamhet på andra vis? Om du vill ha uppskattning, hur kan du får uppskattning på andra vis och kan du ge det till dig själv istället? Se även runt efter saker som redan påvisar att du faktiskt har det du vill ha redan. Om någon som hade det sämre än dig gick in i ditt liv, vad skulle de se som du nu tar för givet? 
 

 • Läs inlägget om att skapa nya grundtankar. Svartsjuka och avundsjuka kan bero på destruktiva grundtankar och då kan det vara hjälpsamt att skapa nya. 

 • Gå in i rädslan, hantera rädslan. (läs inlägget om rädslor) Även om det du är rädd för vad du tror kan hända. Var villig att känna och uppleva allt det du upplever, fly inte ifrån dig själv, stanna. Praktisera ovillkorlig acceptans emot dig själv. 

 • Avundsjuka handlar ofta om att man jämför dig med andra. Detta kan dock användas på en positivt sätt. Praktisera avundsjuka/att jämföra dig i en positiv anda. Använd den för att bli inspirerad och lära dig saker. Ska du te.x lära dig ett nytt språk, jämför dig med någon som är bättre för att härma och lära dig, bli inspirerad. Inte för att "slå dig" själv för att du tycker att du är dålig, gör det istället för att bli inspirerad. Använd avundsjukan i en positiv anda.
 
 
Relaterade inlägg: "Hantera Rädsla", "Läka emotionella sår", "Att Tillfredsställa sina emotionella behov", "Att Skapa självtillit", "Om Acceptans".

Svartsjuka och Avunds...

0 Läs mer >>
 
 
Vad skulle det innebära för just dig att vara din egna bästa vän?
Om du skulle göra en liten liten sak för dig själv idag som din egna bästa vän, vad skulle det vara?
 
 
Vi går ut och söker vänskapen utanför oss själva och glömmer bort att vi även kan få den inifrån. Vi är gruppdjur och behöver relationer. Men vi glömmer lätt bort vår egna bästa vän som även kan skapas på insidan. Alla andra kommer inte alltid vara med oss i varje sekund, i varje andetag, alla kommer inte alltid kunna komma och stötta en eller vara med en själv.  Men man kommer alltid finnas med sig  själv.  Man kan vara och bli sin egna bästa vän. Med små små steg kan man finna en vän inom sig själv som alltid finns där i varje andetag och i varje unik upplevelse man upplever. Även om andra kan ha liknande upplevelser så bär vi alla unika "glasögon" som vi ser vår värld igenom, ens perspektiv och upplevelse är unika även om andra kan likna det så är man ändå ensam om det. Att vara sin egna bästa vän är därför viktigt, då ingen annan än man själv egentligen kan förstå sig själv fullt ut. 
 
 
Man kan fråga sig själv under olika val och situationer under dagen:
 • Om min egna bästa vän stod i samma situation vad skulle jag vilja att denna gjorde?
 • Om en bästa vän till mig skulle göra ett val som detta vad skulle jag vilja att vännen gjorde för val?
 
 • Vad skulle en bästa vän vilja ge mig i denna situation?
 • Vad skulle en bästa vän säga om denna situation till mig?
 • Vad skulle en person som vore min bästa vän och som verkligen brydde sig & förstod mig välja i detta val?
 • Vad skulle en bästa vän ge för tips och råd i denna situation?
 
Distansera sig själv ifrån sig själv och se sig själv utifrån. Man kan prata med sig själv (i sitt huvud) som om man vore sin egna bästa vän. Tilltala sig själv vid sitt namn ( i din inre dialog) och umgås med sig själv ur ett annat perspektiv. Umgås med dig själv som du umgås med en vän. 
 
Självmedkänsla är även en viktig komponent i att skapa en vänskapligare relation med sig själv.
 
 
 En vän förstår, en vän stöttar, en vän ger omsorg och vill den andra det bästa. Genom att ge detta till oss själva kan vi bli våra egna bästa vänner. Sätt av tid varje dag då du mentalt pratar med dig själv som om du vore din egna bästa vän.
 

Att bli sin egna bäst...

0 Läs mer >>
 
Andra sviker oss, bedrar oss, avvisar oss. Vi har ofta ett stort fokus på hur andra bedrar oss och hur lite vi kanske kan lita på andra. Men det viktigaste är att lita på oss själva. Det är en sak att personer runt om oss sviker oss. Sånt är jobbigt och det händer och det är sådant vi inte riktigt kan kontrollera över (även fast många försöker & vill kontrollera det). Men det är ännu värre att vi faktiskt sviker oss själva oftast mer. Detta är dock något vi kan förändra.
 
 
Självtillit hjälper dig följa ditt hjärta, det hjälper dig ha hälsosamma relationer och det ger inre frid och trygghet att kunna lita på sig själv att man alltid är där för sig själv oavsett.
 
 
Personer som har svårt att lita på andra  har ibland ofta låg självtillit. Att öka sin självtillit gör att man kan släppa andra människor mer fritt, man släpper kontrollen och detta leder ofta till hälsosamma relationer.
 Folk kommer och går ifrån dig själv men du kommer alltid bestå. Och tänk då att ha någon med sig i varje andetag som sviker en ofta och som bara finns där under vissa villkor. Det är inte så trevligt. Självtillit är en viktigt del i att få en kärleksfullare relation med sig själv.
 
 
 
ATT SKAPA SJÄLVTILLIT
 
 • Det absolut viktigaste är att stanna med sig själv att inte överge sig själv! Vi är ofta med oss själva på vissa villkor, när vi känner vissa saker, upplever vissa saker, tänker vissa saker då är det okej att vara med oss själva, ofta positiva saker. Men så fort något negativt händer så försöker vi fly denna inre upplevelse utav detta, vi försöker förändra känslan, tankarna, upplevelsen. Då vill vi inte vara med oss själva, när det blir tufft. Tänk dig en vän som alltid överger dig när du får det tufft, hur skulle det kännas? 
         Därför är det otroligt viktigt att påvisa för sig själv att man kan hantera och vara med sig själv oavsett
vilken smärta man upplever. Att praktisera ovillkorlig acceptans och kunna hantera sina känslor på ett kärleksfullt sätt är väldigt viktigt för att få ökad självtillit.
 • Att ha låg självtillit handlar om att inte lita på sig själv att man klarar vissa saker. Att stärka ens självförtroende går hand i hand med självtillit. Att påvisa för sig själv att man klarar av olika saker bidrar till en tillit till sig själv.
 • Genom att följa sitt hjärta och ta risker så stärker man sin självtillit. Våga ta motgångar och vara med dig själv oavsett.  Och ökad självtillit bidrar också till att man vågar ta fler risker så det blir som en spiral.
 
 • Fokusera på de motgångar man överlevt hittills, fokusera på det man faktiskt klarar och klarat av. Motgångar bidrar till självtillit då man kan fokusera på hur man faktiskt klarat dig ur det. Man vet att man kan klara det igen och om du klarat det förr. Även fast man kanske inte vill genomgå det igen, så vet man att man klarar det för det gjorde man förra gången.
 
 • Ta hänsyn till sina gränser. Utforska sina gränser och ta små steg för att bygga upp dom. Ens negativa känslor kommer leda en till vad som är rätt och fel för just en själv. Emotionella, mentala, fysiska, sexuella gränser o.s.v. Utforska varje aspekt och ta steg för att stärka dessa gränser. Inför en själv men även inför andra när de råkar gå över dina gränser.
 
 
Relaterade inlägg: "Om acceptans", "hantera känslor", "Ens mörka sida - sin skugga" , "läka emotionella sår"

Att skapa självtillit

0 Läs mer >>
 
 
Dessa två delar är givetvis en  viktig del i en kärleksfullare relation med sig själv. Det finns ofta en viss förvirring kring dessa två ämnen. Och dessa två kan vara oberoende utav varandra, så har man te.x  högt självförtroende så kan man ha låg självkänsla. Här nedan kommer en  förklaring på dessa två begrepp.
 
Självkänsla
Anledningen till varför det finns en förvirring kring detta begrepp är för att det faktiskt finns en del olika förklaringar och teorier om vad detta egentligen innebär. Så det är inte så konstigt att det råder en viss förvirring kring självkänsla. Det som de flesta förklaringar ofta har gemensamt är att det handlar om den uppfattningen man har om sig själv. Mer specifikt så handlar det om självvärde, vilket värde man anser man har som person och människa. Självrespekt är även något som ofta ingår i begreppet självkänsla. I vissa teorier handlar det även om att acceptera sig själv. En del teorier hävdar att det inte handlar om självuppskattning, medans andra förklaringar inkluderar självuppskattning i självkänsla.
 
En dålig självkänsla kan innebära att man te.x  antingen under - eller övervärderar sig själv. Det finns en okunskap som gett tron om att en person som tror att han/hon är bättre än alla andra är en person med hög självkänsla. Detta är dock inte alls  fallet utan tyder ofta  på en låg självkänsla.
 
Var noga med att ta reda på när du läser kanske en bok, artikel eller kanske pratar med någon om självkänsla vad just dom  inkluderar i begreppet självkänsla så det inte blir något missförstånd.
 
Självförtroende
Detta handlar mer om prestationer. På sin tro på att man klarar av något. Detta går delvis hand i hand med självtillit (finns ett specifikt inlägg om det). Självförtroende handlar alltså om hur man tror sig kunna hantera vissa situationer, hur man tror man kommer prestera på t.ex jobb/skola/sociala sammanhang o.s.v.  Har man ett gott självförtroende inför något har man tilltro på att man kommer kunna hantera något bra. Man kan ha högt och lågt självförtroende på olika områden i livet. te.x högt självförtroende hemma och lågt självförtroende på jobbet.  Självförtroende är relativt lätt att höja och idrottspsykologin har mycket kunskap om just detta eftersom det där handlar om att prestera. Att ha en balanserat självförtroende ger goda reslutat.
En övertro eller undertro på sin förmåga ger sämre prestationer och resultat då man oftast inte anstränger sig lika mycket då.
 
 
 
 
Relaterade inlägg: "Att skapa Självtillit", "Hur du ökar din Självrespekt", "Om Acceptans", "Att vara Själviskt " & "Narcissist".

Självkänsla & Självfö...

0 Läs mer >>

 Hur kunde jag vara så korkad! Fan vad blåst jag är att jag gjorde sådär nu! Jag börjar stamma och darra, jag blir röd i ansiktet. Jag skäms.

Att skämmas mycket är ett symtom på en negativ relation med sig själv och även ofta emotionella sår. Att skämmas är inte desamma som skuld.  Att känna skuld är att känna sig skyldig någon något eller att vara skyldig för en viss handling. Skuld handlar mer om ansvar. Skam däremot handlar inte alltid om att man gjort något dåligt utan mer om att känna att man själv är dålig. Att skämmas mycket över sig själv går hand i hand med en destruktiv relation med sig själv.  Skam kan uttryckas kroppsligt på olika sätt på olika personer. En vanlig reaktion är att rodna, men vissa kanske också eller istället börjar svettas mycket, börjar skaka, stamma o.s.v. Man kan även få en impuls av att gärna vilja dölja sig själv. 

 

Så låt oss nu undersöka skam lite djupare.

Skam kan innebära att det finns omedvetna eller medvetna standarder på dig själv som du då inte uppnår och som du fått ifrån dina yngre år.  Te.x Du kanske är uppvuxen i en familj med högt presterande föräldrar. Kulturen i familjen är att du ska vara smart och produktiv. Man kan då fått en standard på sig som ung att vara duktig och kunnig. När du då kanske får ett lägre betyg i skolan än vad ”duktig” innebär så skäms du.   Ett annat exempel är om du är uppvuxen i en familj som älskar sport och föräldrarna sportar mycket och det ligger i familjens kultur att motionera och gå på olika sport event. Men du kanske inte alls gillar sport du kanske te.x tycker om konst och design istället. Det är inget din familj förstår och du börjar då skämmas. 

 

Skam har också en annan mycket vanlig  orsak. Personer som skäms mycket blev ofta uppfostrade med att om man gjorde något dåligt så var man som person dålig. En destruktiv koppling mellan att göra och vara programmerades in i ens huvud. Så om man te.x gick och klippte av mammas alla blommor i rabatten så var det inte handlingen i sig som var dålig utan man själv var dålig. 

 

 

Vad ska man göra åt det?

1) Ta tillfället i akt när du väl skäms att utforska situationer och vad det innebär för dig. Undersök vilka standarder och grundtankar du kan ha. Fråga dig själv när en skamfylld situation uppkommer: Vad innebär detta emotionellt för mig? Te.x om du inte har svaret på en fråga. Och du börjar skämmas. Vad innebär det att inte ha svaret på en fråga för just dig? Kanske att man är dålig, kanske att man är värdelös, inte bra nog. O.s.v. Och utforska sedan när dessa standarder och grundtankar sattes på dig. 

2) Om du vill ändra på denna standard. Detta görs via att skapa nya grundtankar ( se inlägg om detta).

3) Om du upplever skam så har du troligtvis emotionella sår som inte är läkta.  Vi behöver gå in i vår skam och integrera den och gå till roten för att sluta vattna den.

Vi kan även skämmas för att vi skäms så det är viktigt att utforska och integrera den aspekten också.

 

4) Sätt upp en rutin och plan över hur du sen kan börja skapa nya positiva grundtankar inför de situationer du tidigare skämts i. Sätt upp en plan att te.x varje dag under en viss period sätta undan tid för att ge näring åt dessa nya tankar och sätt att se saker på.

5) Efter att du integrerat roten och börjat skapa nya grundtankar och känslor. Börja sen att utsätta dig för saker du vet att du tidigare skämts för. Och praktisera dessa nya tankar i dessa situationer. 

 


 

Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Så Skapar du nya grundtankar" och "Om Acceptans".

SKAM