Så skapar du nya grundtankar

 
Att ändra roten till olika tankemönster är viktigt för att få en långvarig och djupgående positiv förändring mot en bättre relation med sig själv. 
Grund tankar är tankar som ligger som grund för andra tankar. Dessa grundtankar programmerades oftast tidigt in i våra liv. Negativa grundtankar kan stoppa dig att leva livet fullt ut och hindra dig mot en positiv relation med dig själv. KBT terapi är en terapi form som fokuserar mycket på just tankar och ändring utav dessa. Jag använder alltid detta verktyg efter eller samtidigt som jag ändrat den emotionella inprogrammeringen och läkt det emotionella såret. Processerna liknar varandra. Min podcast "Vägen ur självhat" handlar program 5 om just detta.
 
 
Att hitta grundtankar är halva jobbet, att utforska dom och bli medveten om dom gör att det kan försvagas. 
Steg 1. Hur hittar man grundtankar?
  • Bli medveten om dina rädslor. Rädslor är ofta negativa tankar och känslor som kan stoppa dig. Är du rädd för att tala inför en grupp? Rädd för att misslyckas? o.s.v. 
  • Bli medveten om "triggers". När du får en negativ respons för något som kanske inte känns helt relevant att få en sådan respons åt. En överdriven respons åt något betyder en negativ grundtanke som triggas och ett emotionellt sår utav något i det förflutna som man ej läkt.  Det kan vara vad som helst. te.x Någon kommer en minut sen till ett möte. och du blir rasande Någon frågar dig något artigt och du reagerar negativt på det. o.s.v.
  • Utforska när du tar illa vid dig vid av vad någon säger till dig. Säger någon att du har en fult hår och du tar illa vid dig så betyder detta att du själv även längst inne kan tycka detta. Du blir triggad. Vad medveten om hur du känner i olika sammanhang. Det är bara när du själv på ett inre plan tror att något är sant som andras åsikter om det får dig att känna starka negativa känslor också, det kan trigga starka negativa respons och känslor.
Du skulle te.x inte bli triggad om någon sa att du hade grönt hår och det gröna inte var fint, då du visste att du inte alls har grönt hår ( du är t.ex brunett). Du trodde inte på det, du vet att det inte är sant och därför påverkas du inte så mycket utav det. Du kanske tänker att den andra kanske är färgblind eller nått annat, men du tänker inget negativt om dig själv.  Men om du tror att du har grönt hår (fast du egentligen är brunett), så blir du påverkad. 
  • Utforska sedan och gå djupt med tankarna i en viss situation som du kanske te.x är rädd för och som du inte skulle vilja vara rädd för. Fråga dig själv: "Vad betyder detta för mig?"  eller "Varför är detta så dåligt?" . Det handlar om att gå djupt nu, djupt ner till roten. Fokusera på tankarna. Du kanske finner att du i grunden tänker att: För det betyder att jag är värdelös. eller för det betyder att det är nått fel på mig o.s.v.  Ofta kan man finna att dessa tankar är stora och innefattar allt, det är allt eller inget tankar. t.ex. "Jag är värdelös" betyder alltså att man är värdelös alltid och i alla situationer. 
 
Steg 2. Att utforska grundtankarna (försvagar dom)
  • Utforska när det var första gången i ditt liv du upplevde dessa tankar. Gör gärna en inre barn övning här och gå tillbaka i tiden för att se när denna händelse satte roten i dig. Där kan man även upptäcka att man kanske blev felaktigt behandlad och att det inte egentligen var nått fel på en själv eller att man inte egentligen var värdelös/fel/oälskbar o.s.v. 
  • Läk de emotionella såret som kan finnas i samband med dessa negativa grundtankar. Känslor är som klister för tankar! Om känslorna inte integreras som hör samman med tankarna kan det bli svårt att försvaga dessa tankar och skapa nya.
  • Bekräfta dina tankar och känslor, validera dom, acceptera dom, ge dom förståelse.  Detta är ett viktigt steg för att inte gå in i förhållningssättet att starta krig med sig själv. Visa istället lite omsorg inför dig själv och att varför du tänker som du tänker. Och ge även förståelse och acceptans över att du kanske hatar dessa tankar och rädslor. Vad det nu är som du tänker, gör fred med det. Bli villig att uppleva det igen. Acceptera. Te.x Jag är villig att tänka att jag är oälskad igen. Jag är villig att känna & tänka att jag är värdelös. Acceptans är en läkande förhållningssätt. Och det kommer gå lättare att fokusera på något positivt när du inte är i krig och upptagen med att ta bort det negativa. Övningar i medveten närvaro kan hjälpa här. Detta är ett mycket viktigt steg!
 Att ge dessa rädslor och tankar (sig själv) kärlek gör att de faktiskt lugnar ner sig, inte tvärtom som man kanske är rädd för.
 
  • Utforska sedan dessa negativa tankar genom att ställa dessa frågor till dom(te.x tanken: "det är nått fel på mig") : 1) Är detta sant?  2) Kan jag vara absolut 100% säker att detta alltid är sant? Det finns inte ens 0,01% chans att detta inte är sant. 3) Vad händer, hur agerar du, hur känner du när du tror på denna tanke? 4) Hur hade du känt och agerat om du inte hade denna tanke? 
  • Utforska den omvända tanken. Te.x Jag är värdelös  -->  Jag är värdefull.  Det är något fel på mig --> Det är inget fel på mig.   Utforska dessa nya tankar om se om du kan finna minst 3 olika sätt att se på det som skulle betyda att dessa  omvända tankar kan vara sanna (om inte mer sanna). Jag är värdefull för att jag bidrar till samhället. Jag är värdefull för att jag hjälper andra och mig själv. Jag är värdefull för att jag bidrar till en bättre miljö genom att te.x källsortera. o.s.v. hitta saker som känns genuina och sanna för just dig. Stanna upp och känn hur dessa nya tankar känns. 
 
Steg 3 Praktisera de nya tankarna
  • Gör sist en plan över hur, var och när du ska praktisera dessa nya tankar. När händelser som triggar de negativa kommer upp är ett bra tillfälle att praktisera det nya. Men praktisera även de nya när du inte har de negativa på besök. En viktig sak här nu: Känslor är som klister för tankar! Så varje gång du sätter av tid för att praktisera dessa tankar försök då även trigga dina positiva känslor. Positiva tankar kan ju trigga positiva känslor. Desto mer du känner desto mer fastnar tanken! Gör ett eget upplägg över vad som skulle passa dig bäst över att praktisera dessa tankar. Gärna varje dag.
 
Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Om acceptans", "Övning - inre barn" och "Hantera rädslor". 
Googla: "The Work" av Byron Katie.  Kbt övningar.