Läka emotionella sår

Jag vill först påvisa att det finns en stor  fallgrop med att "läka" känslomässiga sår. Det kan vara ett sätt för självhatet att smyga sig på. Om man gör detta för att "läka" precis som rubriken säger, så kommer det inte funka. Varför? För många utgår då ifrån ett förhållningssätt utav att försöka fixa, kontrollera och fly ifrån sig själv. Vilket är rädsla inte kärlek. Det är inte så djupgående och riktig läkning går till. Går man däremot in med förhållningssättet utav acceptans och att stanna med sig själv oavsett känsla, om man gör det för att integrera denna upplevelse och känsla i sig själv. Äga den. Inte ta bort den (läka) den men att höja sig över den, det är då riktig  läkning kan ske.


 

Det är viktigt att finna roten till våra problem. Att fokusera på ytan och på symtomen hjälpte inte i längden för mig. Även om man får bort ett symtom så kommer nya symtom att komma eller nya situationer dyka upp som symboliserar samma problem. Man kan ibland vara  tvungen att gå ner till roten först innan någon långvarig förändring sker på ”ytan”. Och då våra handlingar ofta drivs av känslor så är det känslorna som man behöver ta hand om först och främst. När detta görs sker förändringar i vårt beteende per automatik. 

Starka känslor i detta skede är naturligt och något du får vara beredd på att ta hand om när du integrerar denna rot (läs inlägget hantera känslor). Och kanske är en utav fler anledningar många inte är villiga att testa detta verktyg, för det gör ont. Men det är så värt det.  Verktyget är delvis baserat på det psykodynamiskt perspektivet,  symboldrama terapi  m.m.

 

 

Att finna roten

1) Det bästa sättet att börja gräva sig ner och hitta roten är att vara uppmärksam på när något ”triggar” till en reaktion hos dig som du anser kan vara att överreagera. När du får en känsloreaktion på något som egentligen anses inte vara nått att få en sådan känsloreaktion över.

 Starka känslor som exploderar. Starka känslor drar med dig och du har ingen kontroll.

Situationer som du upplever att du nästan blir som ett barn igen emotionellt och tankemässigt är triggers. Detta sveper över oss så stark att vi inte har någon kontroll över det.

Men det är inte när man får väldigt starka känslor utan ibland när man inte får några känslor alls inför en situation som man egentligen kanske borde uppleva känslor inför. Även det är triggers. Men folk som är så pass avstängda ifrån sina känslor söker ofta inte hjälp även fast det har problem (speciellt i relationer). De är väldigt ovilliga att känna. 

Vi drar oss ofta till personer och situationer som gör att vi återupplever gamla sår. Vi vill få det vi inte fick när vi var små, vi vill fixa det som var problemet förr i nuet, detta sker oftast omedvetet.  Bli medveten om vart i livet du kämpar och har det jobbigt. Är det i relationer? Jobbet? Hemmet? Livsstilen? O.s.v. vad har du för utmaningar i livet?  Själv blev jag te.x väldigt avvisad utav min far när jag var liten, det gjorde att jag försökte allt för att få kärlekspartners att stanna och jag klängde mig fast vid dem så de aldrig skulle avvisa mig, jag ville inte uppleva det jag upplevde som barn. Detta skedde dock omedvetet, jag visste inte då varför jag beteende mig som jag gjorde. Detta beteende är extremt påfrestande fören partner och gjorde dock så  att jag fick upplevda det jag försökte fly ifrån iallafall. Jag blev avvisad. 

 

2) När du blivit medveten om något som man tror kan vara en trigger är det dags att börja gräva.

 1- utforska hur du känner när du upplever en "trigger". Namnge dina känslor.  Oälskad? Värdelös? Maktlös? Oaccepterad? Orespekterad?  Utforska vilka känslor som är den starkaste.

2 - utforska dina rädslor som hör samman med denna trigger. Vad är du rädd för med denna trigger? 

3- När var första gången i mitt liv jag upplevde den starkaste känslan? Gå hela vägen tillbaka till din barndom. Låt minnet komma till dig, tvinga inte fram det då det oftast finns gömda  i det undermedvetna. Vad för bilder poppar upp? Vilken omgivning befinner du dig i? Vilken/Vilka personer är närvarande? Hur känns det i kroppen? Ibland kanske man inte kan förstå minnet fullt ut. Du kanske bara får en viss känsla över vad det var för situation och med vem.

4- Utforska din upplevelse utav första gången detta hände dig i livet. Låt dig själv känna känslorna. Det är en sak att känna men inte vilja känna och en annan sak att känna & samtidigt vara villig att känna. Ha ett accepterande förhållningssätt mot känslorna. Ha självmedkänsla för dessa känslor och dig själv. Acceptera ovillkorligt.

 

 

Att sluta vattna roten

När du hittat din rot upplevelse är det dags att slutna vattna den. Man kan ofta behöva göra följade steg flera gånger, denna process tar tid, vi pratar veckor, månader, år. Det handlar om att integrera denna händelse och känsla, gör den ett med dig.

Du slutar vattna på roten då du är medveten om rot situationen och du är inte rädd för de känslorna eller försöker fly ifrån känslorna det ger dig. Du ger dig själv omsorg, förståelse och stöttning med känslan (självmedkänsla). Du slutar att vattna roten när du inser att du blev felbehandlad och att du  som barn. Du blev destruktivt behandlad och det var inte ditt fel.  

När man återupplevt rot upplevelsen tillräckligt djupt så försvagas de känslor man har inför det mer och mer. Och de triggers som förut triggade en, gör inte det längre. Ett lugn brukar infinna sig när man dragit upp roten på riktigt. Och man brukar få lust till andra beteenden, nya beteenden kan börja växa fram automatiskt ibland. Eftersom man ändrat sitt förhållningssätt ifrån att fly ifrån en viss känsloupplevelse och händelse till att istället integrera dom och tillåta dom på ett kärleksfullt vis så kan nya beteenden komma. Te.x när jag integrerat ("läkt") såret av att bli avvisad så blev jag inte rädd för att bli avvisad igen, vilket gjorde att jag inte blev svartsjuk, klängig, krävande och kontrollerande mer. Man kan sedan börja vattna på nya frön för att förstärka ytterligare de positiva beteendena och känslorna. 

Att börja vattna nya frön kan man göra via inre barn övning del 2 och genom att skapa nya grundtankar och genom att tillfredsställa våra emotionella behov, se dessa inlägg.

 
 


  

Relaterade inlägg: "Övning - Inre barn", "Om acceptans", "att hantera känslor","att  tillfredsställa sina emotionella behov", "så skapar du nya grundtankar".

Bok tips:  Att återerövra sitt liv - Jean Jenson  

Självkänsla på djupet – Marta Cullberg Weston.

Den mörka hemligheten – Dan Josefsson & Egil Linge.  

 

Googla: Inre barn (inner child work), integrera känslor (integrate emotions), läka emotionella sår (heal emotional wounds).