Att hanterar rädsla

För att kunna gå efter det du vill och kunna följa dig själv och vara modig så behövs det att vi kan komma på sätt att leva med och höja oss över vår rädsla som annars kommer stoppa oss.
 
När man står inför olika val i livet så finns det egentligen bara två alternativ som man baserar sina val på. Antingen väljer du på grund av kärlek eller på grund av rädsla. Rädsla är Kärlekens motpol, inte hat som man kanske kan tro
Det finns människor som spenderar sina liv med att fly ifrån det man är rädd för istället för att gå efter det man vill ha.  En person med dålig relation med sig själv lever ofta sitt liv baserat på rädslor. 
 
 
 
 
Hur man kan hantera rädslan
 
  • Fråga dig själv varje gång du står inför val, om du är rädd för att något ska hända om du inte väljer det, eller om du väljer något för att du älskar det . Djupdyk och ställ massa frågor till dig själv. te.x Äter jag det här för att jag är rädd för te.x sjukdom? att bli fet? vara tjock? Eller äter jag det här för att jag älskar min kropp och livet ?
  • Genom att bli medveten att man är rädd och stanna upp i det, är ett stort första steg. Många är så omedvetna om sina rädslor och de sveper snabbt förbi att de inte ens märker att de är rädda och agerade på rädslan.
  • Den enda vägen ur är in. Så hur går man in i en rädsla? Först genom att upptäcka den och sen börja utforska den med att ställa olika frågor till den. te.x "Vad vill rädslan att jag gör?"  "Vad vill den skydda mig ifrån?"  "Vilka känslor vill den skydda mig ifrån?"  "vad tror rädslan kommer hända?" o.s.v.
  • Rädslan vill egentligen inte dig något ont. Genom ovillkorlig acceptans kan du stärka din relation till rädslan inom dig och därmed dig själv.  Prata med rädslan, ge den förståelse och medkänsla. (gör inte krig emot den). Rädslan kan faktiskt vara bra i vissa sammanhang och har hjälpt våra förfäder mycket förr då vi var grottmänniskor.
  • I många fall är det egentligen känslor man är rädd för (om det inte gäller fysisk fara då på liv och död).utforska vilka känslor rädslan vill skydda dig ifrån. "Vad skulle du känna om det som du är rädd för hände?". Genom att öka din emotionella intelligens och stärka din relation till dina känslor desto mer orädd kommer du bli. Och desto lättare är det att "höja" sig över rädslan och följa sitt hjärta. (läs inlägget: Hantera känslor)
  • Fokusera på dess motpol kärlek och på det du vill ha istället på vad du inte vill ha. Desto starkare positiva känslor du kan trigga inför det du egentligen vill ha desto lättare är det att ändå välja hjärtats väg. Känslorna styr (läs inlägget om motivation). Det är alltid mer lustfyllt och ens handlingar går lättare om de är motiverade av kärlek.


 
Relaterade inlägg: "Att Hantera känslor"  &   "Om acceptans"  &   "Hur blir man Modig"  &   "Ens mörka sida - sin skugga"  "Bli motiverad", "Konflikträdsla"