Att skapa självtillit

 
Andra sviker oss, bedrar oss, avvisar oss. Vi har ofta ett stort fokus på hur andra bedrar oss och hur lite vi kanske kan lita på andra. Men det viktigaste är att lita på oss själva. Det är en sak att personer runt om oss sviker oss. Sånt är jobbigt och det händer och det är sådant vi inte riktigt kan kontrollera över (även fast många försöker & vill kontrollera det). Men det är ännu värre att vi faktiskt sviker oss själva oftast mer. Detta är dock något vi kan förändra.
 
 
Självtillit hjälper dig följa ditt hjärta, det hjälper dig ha hälsosamma relationer och det ger inre frid och trygghet att kunna lita på sig själv att man alltid är där för sig själv oavsett.
 
 
Personer som har svårt att lita på andra  har ibland ofta låg självtillit. Att öka sin självtillit gör att man kan släppa andra människor mer fritt, man släpper kontrollen och detta leder ofta till hälsosamma relationer.
 Folk kommer och går ifrån dig själv men du kommer alltid bestå. Och tänk då att ha någon med sig i varje andetag som sviker en ofta och som bara finns där under vissa villkor. Det är inte så trevligt. Självtillit är en viktigt del i att få en kärleksfullare relation med sig själv.
 
 
 
ATT SKAPA SJÄLVTILLIT
 
  • Det absolut viktigaste är att stanna med sig själv att inte överge sig själv! Vi är ofta med oss själva på vissa villkor, när vi känner vissa saker, upplever vissa saker, tänker vissa saker då är det okej att vara med oss själva, ofta positiva saker. Men så fort något negativt händer så försöker vi fly denna inre upplevelse utav detta, vi försöker förändra känslan, tankarna, upplevelsen. Då vill vi inte vara med oss själva, när det blir tufft. Tänk dig en vän som alltid överger dig när du får det tufft, hur skulle det kännas? 
         Därför är det otroligt viktigt att påvisa för sig själv att man kan hantera och vara med sig själv oavsett
vilken smärta man upplever. Att praktisera ovillkorlig acceptans och kunna hantera sina känslor på ett kärleksfullt sätt är väldigt viktigt för att få ökad självtillit.
  • Att ha låg självtillit handlar om att inte lita på sig själv att man klarar vissa saker. Att stärka ens självförtroende går hand i hand med självtillit. Att påvisa för sig själv att man klarar av olika saker bidrar till en tillit till sig själv.
  • Genom att följa sitt hjärta och ta risker så stärker man sin självtillit. Våga ta motgångar och vara med dig själv oavsett.  Och ökad självtillit bidrar också till att man vågar ta fler risker så det blir som en spiral.
 
  • Fokusera på de motgångar man överlevt hittills, fokusera på det man faktiskt klarar och klarat av. Motgångar bidrar till självtillit då man kan fokusera på hur man faktiskt klarat dig ur det. Man vet att man kan klara det igen och om du klarat det förr. Även fast man kanske inte vill genomgå det igen, så vet man att man klarar det för det gjorde man förra gången.
 
  • Ta hänsyn till sina gränser. Utforska sina gränser och ta små steg för att bygga upp dom. Ens negativa känslor kommer leda en till vad som är rätt och fel för just en själv. Emotionella, mentala, fysiska, sexuella gränser o.s.v. Utforska varje aspekt och ta steg för att stärka dessa gränser. Inför en själv men även inför andra när de råkar gå över dina gränser.
 
 
Relaterade inlägg: "Om acceptans", "hantera känslor", "Ens mörka sida - sin skugga" , "läka emotionella sår"