Att upptäcka sin skugga

 
 
Hur upptäcker man sin skugga?
 
  • Vi har en tendens att projicera vår skugga på andra. Att beklaga andra för vissa saker kan i en del fall vara din egna skugga du projicerar ut. Fråga dig själv när du anklagar någon annan för något om det egentligen är du själv som känner det. Vi kan projicerar våra oacceptable rädslor, känslor, tankar, egenskaper, beteenden ut på andra.  Vi kan även projicera ut det via film, konst, musik, dans, böcker o.s.v. Genom att observera vad för slags kreativa saker du är dragen till och underhålls utav kan du även upptäcka skuggor utav dig själv.
  •  Även humor och ironi och sarkasm kan avslöja skuggor. Vad man gillar att skämta om kan ibland ha en koppling till ens skugga.
  • Har du någon gång varit med om att någon sagt något om dig till dig och du tar skydd emot det (ofta på ett aggressivt sätt)? Du förnekar att du är/känner/tänker/ ser ut på ett visst sätt. Det är din skugga du inte vill veta av. 
 
  • Situationer som ger dig smärta och stress är där skuggan även finns att upptäcka. Och det är även under situationer som är stressande som skuggan kan smyga sig fram. 
 
  • När någon situation uppkommer som triggar en STARK "negativ" känslorespons för dig. Fråga dig en av dessa frågor beroende på vilken som passar bäst; "Vad betyder detta för mig?"  eller "Varför är detta så dåligt?" . Det handlar om att gå djupt nu, djupt ner till roten.
T.ex Jag tycker verkligen illa om när Sofia kommer sent varje gång vi ska ses  --- "vad betyder det för mig?" Det betyder att hon inte respekterar mig och bryr sig om mig. -- "Varför är det så dåligt?" Om hon inte respekterar mig eller bryr sig, ja då umgås hon bara med mig  "för att" umgås med någon. -- "Vad betyder det ?" Att hon egentligen inte tycker om mig. --- "Vad betyder det för dig?"  Att jag är oälskad. Svår att tycka om. Svår att älska.  -- "Varför är det så dåligt?" För att då blir jag helt ensam. -- "Vad betyder det ?" Att jag är oälskad.
När man kommer tillbaka till samma svar eller när det inte finns fler svar på frågorna då har man nått sin  grund känsla eller tanke. Och där finner man skuggan och detta kan även vara ett emotionellt sår.
 
 
  • Var medveten när du försöker trycka undan något, vifta bort något, skydda dig ifrån något, fly ifrån något. Där finner du din skugga. Det kan vara svårt att ibland finna denna skugga då vi så fort och nästan reflexmässigt trycker undan den in i vårt undermedvetna.
 
  • Du upptäcker oftast skuggan när du är tillsammans med personer eftersom det var med tillsammans med andra du också började skapa din skugga. Den mask du lärde dig att använda i vissa roller och situationer för att dölja en skugga.
 
 
Du kan finna saker du trodde du var "färdig" med i din skugga. Du kan finna saker som kändes mer än vad du trodde.  Skuggan kan komma att förvåna dig. Ha nära till hand till att dokumentera olika skuggor som kommer upp när du utforskar din skugga. För hittar du en hittar du oftast fler.