Perfektionisten

 

 

Oavsett om det finns något som verkligen är perfekt eller inte så är konceptet att söka efter perfektion självmisshandel. Det man säger indirekt till sig själv är att man inte är bra nog som man är. Man sätter en hög standard på sig själv, höga krav och massor utav "måsten". Man accepterar sig själv enbart på vissa villkor som man har för sig själv. Det kan vara att man måste vara på ett speciellt sätt, prestera på ett speciellt sätt, se ut på ett visst sätt, känna eller tycka på ett speciellt sätt o.s.v. Personer som är perfektionister har lätt att bli utarbetade, bli deprimerade eller/och går in i väggen och bär på en ständig inre stress. Man är i ständigt krig med sig själv. Man har höga krav på sin prestation och har ofta prestations ångest.

 

Hur märker man skillnad på om man är perfektionist som har höga krav på sig själv eller om man bara vill utforska sig själv och hur mycket eller lite man kan göra/vara/känna/tänka något? Jo det ena görs utav rädsla och det andra görs utav kärlek. Det ena känns som en kamp/strid medans det andra känns mer behagligt och njutningsfullt, där finns inga krav eller måsten, bara nyfikenhet.

 

Man spinner på med detta inre förhållningssätt tills konsekvensen för det blir stora nog och man kanske går in i väggen eller förlorar något som stod dig nära på grund av det. Tills man helt enkelt upplever tillräckligt många känslor som säger att detta förhållningssätt funkar inte mer. Man kan tänka att man borde vara snällare och sätta lägre krav på sig själv, man kan redan veta om det. Men för att något ska förändras krävs mer än så, bland annat starka känslor. Jag tycker dock inte det ska behöva gå så länge tills någon går in i väggen, här följer några tankar och tips inför att lösa upp detta destruktiva mönster. Detta kan ta tid, låt det ta den tid det tar.

 
 
 

 

  • Undersök vad du får ut utav att ha dessa standarder, vad för positivt kommer ut utav det? Vad händer när du når dessa standarder? Hur känns det då?

Kanske känner du dig bra nog då och får bekräftelsen, uppskattningen, acceptansen, uppmärksamheten du behöver? Vilka känslomässiga behov blir tillfredsställda utav att du når din standard?

 

Vad skulle det innebära att inte nå dessa standarder och krav? Hur skulle det kännas? Tänk dig in i en situation då du inte uppnår dessa krav, hur känns det?

Känner du kanske skam, förödmjukad, inte bra nog, värdelös, inte älskvärd?

 

  • Undersök sedan hur du fick dessa krav. För du föddes inte med kraven, du fick det utav någon eller några. Gå tillbaka i tiden. Det kan även vara så att någon nära dig hade detta beteende själv och du tog efter. Eller så sattes det krav på dig för att du skulle få kärlek, du blev inte älskad ovillkorligt.  Du kan utföra "inre barnet övningen".  Integrera de negativa känslor och tankar andra hade om dig som ung och som du är rädd kanske andra har om dig fortfarande.

 

  • När du utforskat och upptäckt dina känslomässiga behov och även de negativa känslor du upplever när du inte nått din standard och dina krav. Det är nu du behöver först skapa en god relation med dessa negativa känslor.  Du behöver ge dina negativa känslor kärlek. Skapa en god relation med dessa känslor du är rädd för och försöker undvika genom att sätta höga krav på dig själv. 
  • Efter det är det dags att vara kreativ, utforska alternativ till hur du kan tillfredsställa dina  emotionella behov utan att behöva uppnå vissa standards eller krav. Hur kan du fokusera på dessa känslor och uppleva dessa känslor nu? Hur kan du ge dessa känslor till dig själv på ett annat vis?  Hur kan jag känna mig uppskattad, oälskad, accepterad ändå? Hur kan jag ge detta till mig själv, via mig själv (inte via andra)?

 

  • Vilka standarder skulle du vilja ha? Skriv ner de standarder, krav och måsten du har nu och sedan de du skulle vilja ha. Fokusera sedan på dessa nya tankar.

 

  • Praktisera ovillkorlig acceptans inför dig själv. Öka din självmedkänsla inför dig själv. Kristin Neff är en stor forskare inom detta ämne och har mängder av övningar för hur man blir mer ödmjuk och accepterande med sig själv.

 

 
Relaterade inlägg: "om Acceptans", "läka emotionella sår", "Övning - inre barn",  "att inte kunna ta emot kärlek", "tillfredsställa sina emotionella behov", "Så skapar du  nya grundtankar."