Bli motiverad

Att veta vad man borde göra men ÄNDÅ gör man det inte.
Hur blir man motiverad till förändring? Och ta steget, inte bara tänka.
 
 
 
 
 
Det finns många komponenter till motivation. Jag kommer poängtera en av det jag anser vara grundläggande i motivation. För att bli motiverad behöver du KÄNNA! Det är känslorna som får dig att agera! Du måste trigga igång känslorna. Det är så man jobbar mycket inom motiverande coachning, man triggar igång känslor. Så fokusera inte på att inskaffa det du behöver först (planen), utan fokusera på att enbart införskaffa känslorna du behöver för att bli motiverad.
 
 
Tips!
 • En del  behöver ibland få en emotionell hjärtattack, en inre kris innan man börjar agera. Har man dålig kontakt med sina känslor så lyssnar man inte på dom om de inte blir riktigt starka.Genom att stärka sin relation till sina känslor  kan man lättare bli motiverad. För du måste vara villig att känna känslor om du ska bli motiverad. Och desto lättare tillgång du har till alla dina känslor desto lättare kan du blir motiverad och därmed automatiskt börja agera. 
 
 • Du kan även utforska dina nackdelar med din destruktiva beteendet du vill ändra och fördelarna med att ha det önskvärda beteendet, stanna upp och verkligen känn de känslor som kommer med de olika påståendena också, trigga känslorna.  
 
 •  Även om känslor är en stor grund för motivation kan även andra saker spela in som att ha tilltro till sig själv och ibland stöd ifrån sin omgivning av att göra saker.
 
 • Utforska även vad som tidigare har gjort så att du gjorde någon förändring. Vad hände då som gjorde att du tog steget?  Vad har funkat tidigare? Försökt sen applicera det som funkat för just dig tidigare i en förändring, det behöver inte ens vara en liknande förändring.
 
 • En motivations dödare är när man bygger ett Mount Everest av saker man ska göra och försöker på ett steg ta dig upp på toppen på det Mount Everest  berg av saker man skapat. Att ta ett litet bebissteg i taget och ta en sak i taget är oftast bäst, hur stort detta steg ser ut är kan dock skilja sig från person till person. Ofta kan man bli triggad och få spinn på saker, men det gör ibland att man kanske gör mycket men egentligen ingenting ordentligt. Försök hejda dig.
 • Och detta kan nog vara det absolut viktigaste i många fall: Va villig att ta smärtan som förändringen kan ge. Det är i 90% jobbigt på nått sätt att göra en förändring. Förbered dig mentalt på alla tänkbara negativa känslor och kanske kroppsupplevelser då kan komma i en förändring, och va villig att ta det. Hade det varit lätt hade alla gjort det. Det är sällan lätt, det är  smärtsamt, och är du inte villig att ta det kommer du försöka springa från smärtan vilket inte leder till någon långvarig förändring om någon alls.
Hur triggar man igång känslor?
Det finns inget rätt eller fel sätt här. Du kanske kan komma på egna tekniker att göra detta.
Att visualisera är en vanlig teknik för att trigga känslor. Visualisera (fantisera) hur det skulle kännas när du gör det du vill göra, när du får de effekterna du vill få. Man kan även tänka på allt det som ens låga självkärlek bidrar med i negativa termer, alla beteenden och situationer det lett dig in i. Känn smärtan det kan ha gett dig. Återupplev den. Det kan ibland hjälpa att lyssna på någon musik eller se bilder, som förstärker känslor.
 
Fråga dig själv hur skulle det vara om du inte gjorde något alls och bara fortsatte och saker blev inte bättre utan snarare sämre. Hur skulle det kännas om 10 år?
 
Man behöver sätta undan tid så ofta som möjligt för att trigga känslor. Känner du att du inte agerar, fokusera inte på att agera utan fokusera på dina känslor. Känn. Desto starkare du kan känna glädje, rädsla, kärlek, smärta o.s.v. desto mer driv kommer du få. Det kan ta lite tid innan du märker någon effekt utav detta en vecka eller mer.
 
 
 
 

Men det finns givetvis andra komponenter till motivation som bland annat presenteras i boken "motiverande samtal" utav william miller och stephen rollnick.  Det tas här upp vikten  utav att vara villig att förändras, förmågan att förändras, och beredskapen för att förändras.  Det finns även några frågor här som du kan fråga dig själv som kan hjälpa dig med din handlingskraft och motivation mot en bättre relation med dig själv:

 • ·       Vad har du haft för problem eller strul i samband med din dåliga relation med dig själv?
 • ·       På vilket sätt har din dåliga relation med dig själv (låg självkänsla, självförtroende o.s.v.) hindrat dig           ifrån att göra det du vill i livet?
 • ·       Vad tror du kan komma och hända om du inte förändrar något. OCH hur kommer ditt liv bli om ingen         förändring sker?
 • ·       Hur skulle du vilja att din relation med dig själv var?
 • ·       Vad skulle det innebära för fördelar för just dig att få en god relation med sig själv?
 • ·       Vad finns det för fördelar med att göra denna förändring?
 • ·       Vad är det som gör att du tror att du skulle kunna genomföra en förändring om du bestämde dig?
 • ·       Vad tror du skulle fungera bäst för dig om du bestämde dig för en förändring?
 • ·       Hur pass säker är du på att du kan genomföra en förändring?
 • ·       Vem skulle kunna hjälpa och stötta dig i din förändring?
 • ·       Vad tror du skulle kunna vara ett första steg på en förändring? Och vilken del utav dig själv skulle du         ta detta första steg med?
 • ·       Vad skulle du vara beredd på att försöka göra?
 • ·       Vad skulle du kunna göra idag eller denna vecka ?

Stanna upp och känn efter vid varje svar. Var villig att släppa fram och känn de känslor som uppkommer.

 

Så det var lite frågor som kan trigga motivation. Ta med dig dessa frågor om du vill och se över dom om och om igen under processens gång. Förändring är sällan någon rak väg, den är svängig och går upp och ner, hit och dit.