Hur blir man modig?

Hur blir man modig? Hur vågar man ta de steg ens hjärta vill ta utan att fega ur?
Hur vågar man följa sig själv?
 
I detta inlägg kommer jag ge ett  (utav många) perspektiv & förhållningssätt hur man kan bli modigare.
 
 
 
För att skapa en god relation med sig själv behövs det att man börjar lyssna på sig själv och sitt egna hjärta. När man följer sig själv och sitt egna hjärta så hamnar man dock oftast ansikte mot ansikte med sina rädslor. Detta kan göra att man inte vågar följa sig själv.
 
 
Det som händer är att när man stöter på en rädsla så vänder man på klacken och försöker ta snabbaste flyktvägen som går därifrån. Man följer sin rädsla istället för ens hjärta. Även fast det verkar som om det man är rädd för ligger där ute i världen, i det yttre, så är det oftast ens inre( något i sig själv) man är rädd för.  Säg t.ex att du är rädd för att lämna en viss relation för att den andra skulle bli ledsen och kanske skulle det bli en massa bråk då. Vad för känslor tror du att du kommer uppleva om detta händer? Du skulle kanske bli ledsen, arg och kanske känna skuld, maktlöshet, känna att det är nått fel på dig, känna dig ond. o.s.v. Men om du inte hade känt dessa känslor utan bara totalt frid  när du lämnade relationen. Skulle det vara lika svårt att t.ex gå ifrån en relation då? Det är ofta känslorna vi ofta är rädda för. Vi är rädda för att känna. Vi vill inte kännas vid vissa känslor.
 
 
Om man ser två boxare som ska slåss, vem är modigast? Den som är villig att ta emot en smäll eller den som är rädd för att få en smäll? Hur agerar den som försöker fly ifrån själva fighten, och hur agerar den som är villig att ta smällar? Vem är modigast? 
 
När du är vän med dina känslor och har ett accepterande och kärleksfullt förhållningssätt till dom så slutar dom att kontrollera dig. För desto mer du försöker kontrollera dom desto mer kontrollerar de dig (oftast omedvetet). Om du är vän med dina känslor är du villig att känna, du är villig att leva med istället för emot dina känslor. Då kan ingen känsla och rädsla stoppa dig ifrån att följa ditt hjärta, för du är inte längre rädd för dina känslor när du skapat fred med dom. Och därmed kommer du kunna vara modig, modig att göra det du vill göra även om du är rädd för att du kommer få en smäll så kan du hantera det.
 
 
Den nya terapi formen ACT baseras delvis på detta. Att leva med känslor och bli medveten om dom så de inte styr ditt agerande på samma sätt mer.
 
Den personen som är modigast är den som kan hantera sin rädsla. Det handlar inte om att inte vara rädd, eller inte känna rädsla, det handlar om att hantera rädslan.(läs inlägget om rädsla)
 
 Genom att tänka på och rent mentalt uppleva (förbereda oss på) det vi är rädda för i förväg, gör det oss mer belägna att kunna ta steget och kunna hantera det.  Detta kan hjälpa dig bli mer modig.
 
 
När du praktiserar mod och gör val ifrån ditt egna hjärta så stärker du din relation med dig själv enormt. Du ökar din tillit till dig själv att finnas där oavsett vad som händer. Du säger indirekt till dig själv att oavsett om min rädsla går i uppfyllelse så kan jag ta det, jag kan hantera det. Det ger dig självförtroende.
 
 Relaterade inlägg: "Att Hantera känslor", "Om acceptans", "Ens mörka sida - sin skugga" ,  "Hantera rädsla"