Hur kontrollerar din skugga dig?

 

 

 

När du flyr ifrån vissa aspekter utav dig genom att t.ex. ignorera, trycka undan, projicera, skydda sig ifrån dom så försvinner inte dessa aspekter bara för de, de finns fortfarande och de kontrollerar dig utan att du är medveten om det.

 

 Det är individuellt hur just din skugga uttrycker sig på. Personer som har liknande skugga kan ändå uttrycka det på olika sätt. Skuggor visar sig ofta i beroenden och destruktiva beteenden. Den kan göra att du stannar eller går in i destruktiva relationer eller situationer.

 

Ger du inte skuggan ett medvetet uttryck så kommer den ta sig uttryck omedvetet och kanske inte alltid på det mest lämpliga sätt. Du kanske får en impulser som säger åt dig att göra nått destruktiv. Du kan få en dragning åt vissa "negativa" saker. Det är skuggan som vill få sitt utlopp genom att kontrollera dig att göra vissa saker.. Men det kan även vara så att vissa egenskaper man bär på även fast man inte tycker om dom så kommer de ändå komma fram och kanske i de mest opassande situationerna, eller när man är stressad.

 

Säg att någon har en skugga som heter oälskad. Denna person hatar denna känsla utav att känna sig oälskad. Personen vill inte veta av denna känsla och har ett starkt motstånd inför denna känsla. Så man vill då fly alla situationer som kan få en att uppleva sig vara oälskad. Detta kan göra att man försöker ändra på sig för att andra ska älska en, man offrar sitt egna välbefinnande för andra så de ska älska en, man väljer vissa saker som andra anses vara önskvärt för att andra ska älska en. Kommer det någon som iallafall uttrycker sitt missnöje på nått vis så försöker vi då ännu mer att tillfredsställa och förändra oss så just denna person kan älska oss. Eller så blir vi "off" och skyddar oss själva från all slags kontakt med en del folk för att undvika att någon inte älskar oss igen. Handlingar är gjorda utav rädsla. Och det livet känns ofta som en kamp. (Man kan också desperat försöka älska sig själv för att fly sin känsla av att vara oälskad)

 

 

Ett annat exempel är att du kanske har personlighetsdraget introvert. Introvert är ofta en skugga hos de personer som är det. Extrovert är normen då cirka 2 av 3 är det. Så man försöker passa in och sin introverta del blir sin skugga. Detta kan göra att man försöker trycka undan sin introverta del och försöker göra allt för att vara extrovert, man gör saker som extroverta gör och umgås socialt på det sättet de gör. Men eftersom du egentligen är introvert kommer du känna stor stress och utmattning utav dessa extroverta saker. En del introverta kan också utveckla social fobi och blyghet då de försöker trycka undan sin introverta del och göra extroverta saker. Den stora inre stressen som kommer med att göra extroverta saker triggar dessa tillstånd. Ens introverta del kämpar emot och kan gå till uttryck i extrema former, som social fobi. 

 

Om du försöker kontrollera skuggan (genom att trycka undan, ignorera, förneka o.s.v.) så kommer den kontrollera dig på sätt du kanske inte vill. Men när du gör fred med den, blir medvetet om den  och finner sätt att släppa fram din skugga medvetet, så kommer den få det utlopp den behöver och kommer inte kontrollera dig.

När du upptäckt en skugga är det lättare att också se hur den kan kontrollerar dig. Den kommer försöka göra sig påmind tills du integrerar den.