Narcissist

 
 
Det kan komma missförstånd när det gäller den narcissistiska personlighetsstörningen och personer som har en kärleksfull relation med sig själv. Narcissistisk personlighetsstörning skall inte förväxlas  med en god relation med sig själv som kommer inifrån. 
 
Narcissisten letar bekräftelse utifrån av högsta grad och trycker i stor utsträckning ner andra för att lyfta sig själv. En del säger att det är medfött medans andra säger att det kan uppstå av trauman i barndomen eller utav att trygghetsbehovet inte alls blir tillfredställt i unga år. Det finns olika teorier om varför. 
 
Några kriterier för  narcissistisk personlighetsstörning:
  1. Har en grandios självbild (överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan meriter).
  2. Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.
  3. Tror sig vara mer "speciell" och unik än andra och kan bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner.
  4. Kräver stor beundran.
  5. Har stora förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på egna förväntningar.
  6. Är manipulativ
  7. Brist på empati; har svårt att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
  8. Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för avundsjuka från andra.
  9. Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.
 
 Detta är alltså i princip motsatsen till vad en god relation med sig själv innebär. En person som har narcissistisk personlighetsstörning har oftast en låg självkänsla och dålig relation  med sig själv.