självrespekt

 
 
 
            Att respektera sig själv är en viktig del av att stärka sin relation med sig själv.Att respektera  betyder att man visar hänsyn. Man visar hänsyn inför sina tankar, känslor, behov, personlighet, svagheter och styrkor o.s.v. Att man börjar respektera sig själv går även hand i hand med att man accepterar sig själv, stärker sitt självvärde, ha en god relation med sina känslor och visar  omsorg inför sig själv.

Självrespekt är speciellt viktigt om vi känner att vi inte blir respekterade utav andra. För har man låg respekt ifrån andra kan detta vara ett tecken på att man har låg respekt för sig själv. Det yttre är ibland som en spegel som speglar sin insida. Andra kommer inte respektera dig om du inte själv gör det.
 
 
            
   TIPS!

                Utforska dina gränser.-  Vad är okej och inte okej för dig. Te.x sociala, fysiska, sexuella, emotionella, personliga gränser. Du gör detta via att utforska hur du känner  i olika situationer och med olika personer och beteenden. Negativa känslor kan ibland vara ett tecken på att någon eller du själv trampat över din gräns.  Andra kommer aldrig veta dina gränser om du inte informerar dom om det. Men det handlar inte bara om att sätta gränse utåt, det som är viktigt är att sätta gränser emot dig själv också. Att inte krossa någon utav sina egna gränser inför sig själv.

Varför kan det vara svårt att sätta gränser? Det finns ofta rädslor här som kan stoppa oss att sätta  gränser inför andra. Utforska vad du är rädd för kan komma hända om du sätter en gräns. Man kan t.ex vara rädd för att bli avvisad, bli illa omtyckt, bli förödmjukad o.s.v. För att höja dig över rädslan behövs det att vi gör fred med den känslan och upplevelsen vi är rädda för.
 
  • Om du jobbar med att öka ditt självvärde så kommer det bli lättare att sätta gränser.
 

  •        Acceptera dig själv. Det är svårt att respektera något man inte accepterar. Så stärk din acceptans emot dig själv.
            

  •     Ett annat tips är även att varje dag göra en liten handling inför dig själv som påvisar att du tar hänsyn till dina behov och önskningar. Det kan te.x vara att ta steg för att nå dina mål, ge sig självsjälvmedkänsla, ta hand om kroppen, studera. Vad som helst som du har ett behov utav eller något du drömmer om (ta steg för att nå dina drömmar). Du kan även visa hänsyn för dig själv genom att göra saker du vet att du mår bra av och gillar.
 
 
 

 
 
Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Att tillfredsställa sina emotionella behov" , "Om acceptans" & "att hantera känslor."