Ens mörka sida - sin skugga

 
 
 
 
En skugga uppkommer när ljus faller ifrån ett visst håll mot en viss del och den andra delen som inte ljuset faller på skapar en skugga. Så om du får ljus på dig framifrån så kommer du få en skugga bakom dig. Tänk dig nu att ljuset är din egna kärlek & acceptans mot dig själv. De delar utav dig som inte får din kärlek kommer skapa en så kallad skugga.
 
På 1900 talet namngav den kända psykologen Carl Gustav Jung våra oacceptabla och  oönskade känslor/ tankar/drifter / egenskaper / åsikter vi bar på som "skuggan".  Skuggan är den delen av oss som vi helst inte vill kännas vid men som ändå förföljer oss lika envist precis som en skugga.
 
Skuggan behöver inte vara negativa aspekter utav oss utan det kan även vara positiva aspekter om oss som vi på nått sätt blivit sårade för att ha. T.ex en person som egentligen är väldigt godhjärtad och empatisk kan ha fått något stark negativ konsekvens för detta (genom att t.ex blivit utnyttjad, manipulerad, lurad och bedragen) och kan därför försöka tränga undan denna del och istället vara tuff och hård. Ens goda hjärta och empati blir då ens skugga.
 
Nästan alla av oss bär på en skugga. De som inte gör det är bebisar.  Om man har en sämre relation med sig själv har man antagligen också en större skugga. Vi tror att om vi trycker undan saker och ignorerar dom så försvinner dom. Det kan dock verka som att det försvinner, det enda som händer är att du just låste in den i ditt undermedvetnas källare.  Där kan den gro och kontrollera oss utan att vi ens är medvetna om det. 
 
 
Dessa skuggor startar när vi är mycket små. De personer vi har i vår omgivning, vår kultur eller/och samhälle vi växte upp i har olika svårt att acceptera, älska, respektera, förstå vissa delar utav oss. Samhället och media presenterar bilder av vad som är bra och dåligt, vad som är acceptabelt och oacceptabelt, önskvärt och oönskat. Vi är gruppdjur och påverkas utav vår omgivning, varken vi vill det eller ej. Och när vi är små tar vi till oss all denna information som svampar.
 
Det som din omgivning tyckte om hos dig när du var liten, började du själv tycka om hos dig själv.
 
 
Utan att föra in våra mörka skuggor in i ljuset kommer vi aldrig få veta vilka vi egentligen är. Och utan att veta vem vi är är det svårt att välja vägar i livet, det blir inte helt tillfredsställande då. Vi väljer då val vi tror skulle passa oss men märker snart att det kanske inte alls var det som passade oss. Utan att undersöka skuggan kan vi aldrig få tillgång till vår fulla potential och kraft. Inte förens vi integrerar vår skugga kan vi bli hela. Att arbeta med sina skuggor är en mycket basal del i att stärka sin relation med sig själv. För hur ska du kunna acceptera dig själv fullhjärtat och kunna ge hela dig själv kärlek om det finns sidor hos dig som du är för rädd för att ens utforska?
  

Vi går förlorade om känslor av lycka, tillfredsställelse och kärlek när vi är upptagna med att skydda oss ifrån vår mörka sida.

 

 Det är inte alltid lätt att upptäcka sin skugga ännu svårare att rikta ljuset (sin kärlek) mot den. Varför? För att din skugga kan vara väldigt skrämmande och hemsk för dig, det är just därför du trängt undan den.  Du har rädslor, känslor, tankar som är så hemsk att du inte ens vågar se på den eller ens tänka på dess existens. Kan du välkomna en "demon", ett monster? Om du skulle i verkligheten uppleva något utav alla dessa hemska varelser du ser på film eller i spel skulle du då fly eller gå raka vägen mot dom? Antagligen fly... Grejen är bara att dessa inre demoner kan inte döda oss på det sättet som fysiska saker kan, därför funkar inte samma förhållningssätt till dessa inre monster, ändå kör vi på samma förhållningssätt och det kan ta död på oss emotionellt. Det är extrem utmattande och ger stor inre stress. 
 
 
 
Så länge vi minns har vi det varit en kamp mellan det goda och det onda. Och att inse att man också själv bär på en demon är läskigt. Att ta detta monster i handen och välkomna den in i ditt hus är ännu läskigare. Dina rädslor berättar till dig kommer de tror kommer hända om du gör detta!  Den kommer döda dig, ta över dig, ta kontroll över dig! Så man flyr undan eller försöker strida emot denna demon. Man följer rädslan. Men det som händer då är precis det som vi var rädda för. När vi trycker emot så trycker skuggan tillbaka. Den får kontroll, den får makten över oss, den bidrar till en inre stress som bryter ner våra kroppar.
 
Den enda vägen ur är in.
 
 
 
 
 


Relaterade inlägg: "Att upptäcka sin skugga", "Hur kontrollerar din skugga dig?", "Att skapa fred med din skugga"