Ditt liv står på spel

 
 
 
 

En kärleksfull och god relation med sig själv är kopplad till många områden i sitt liv. Ekonomi, arbete, alla relationer, ens hälsa (mental & fysisk), boende, vanor, beteende o.s.v. Därför är en god relation med sig själv så extremt viktigt! Även om en kärleksfull relation med sig själv är något som grundar sig i sitt egna inre, så påverkar det stort ens yttre liv också per automatik.

Om man har en god relation med sig själv så får man en bättre relation med livet också. Ens omgivning kommer speglas utav sitt inre. Men man måste uppleva det själv för att inse att så verkligen är fallet. Själv läste jag saker som att "ditt yttre är en spegel av ditt inre" och fattade inte riktigt, kunde inte riktigt förstå eller hålla med fören jag gjorde den stora inre förändringen och då såg den stora skillnaden på mitt egna liv.

En god relation med sig själv påverkar ditt beteende, vad du väljer att ge dig själv, vad du väljer att säga nej och ja till, du kommer få lust till andra beteenden som du inte hade innan. Därmed formas ditt liv annorlunda. En kärleksfull relation med sig själv kan leda dig till ett liv som du inte bara tycker är okej eller bra utan ett liv du älskar att leva.

 
 Relaterade inlägg: Tillfredsställa sina emotionella behov.