0 Läs mer >>

 

Att vilja sluta bry sig om vad andra tycker är ett vanligt fenomen.

Problemet är sällan att vi bryr oss vad andra personer tycker, vi är ju ändå gruppdjur. Problemet är när vad andra tycker om oss blir förödande för oss. När vi tar det väldigt hårt. Människor är gruppdjur och vi kommer alltid bli påverkade utav vår omgivning oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Men man kan bli mer eller mindre påverkade. Att bry sig för mycket om vad andra tycker går ofta hand i hand med  konflikträdsla. Så genom att bearbeta sin konflikträdsla så blir andras åsikter mindre förödande för en. (Det finns ett inlägg specifikt om konflikrädsla)

 
 
Här nedan följer några tips om hur andras åsikter blir mindre förödande. Ta till dig de tips som känns bäst för just dig.
 

 

HUR MAN BLIR MINDRE PÅVERKAD AV ANDRA

 

  • Utforska först vart detta började, utforska rot händelsen till varför vi började bry oss väldigt mycket om vad andra tycker. Läk det emotionella såret bakom detta beteende är något utav det viktigaste. Att läka emotionella sår handlar om att gå tillbaka i tiden då såret skapades och integera dessa känslor som uppkom vid denna händelse (det finns ett inlägg specifikt om hur man emotionella sår).

Personer som är extra känslig för andras tycken kan ibland i sin barndom fått högre bestraffningar när man inte tyckte som andra, man kan då ha fått känslan av att bli lämnad och vara oälskad.. Detta kan ha skapat ett emotionellt sår. 

Att ta det personligt har ofta att göra med vår programmering som små. De personer som tar det väldigt hårt vad andra tycker är ofta de som fick lära sig att när de sa eller gjorde något som andra tyckte var dåligt så fick de lära sig att man själv var dåliga. Det var inte handlingen som var dålig då, utan man själv som person var dålig. Så det är klart att vi då börjar ta det personligt. Personer i ens omgivning kan ha dömt en hårt efter enstaka handlingar och beteenden.

 

 
  • Undersök vad för slags känslor du vill undvika genom att bry dig om vad andra tycker. Vad är du rädd för kommer hända om du inte bryr dig vad andra tycker? Vad är du rädd för att de ska tycka om dig? Vad är du rädd för att uppleva? vad för känslor är du rädd för?  Att bli avvisad, oälskad?

Att skapa en hälsosammare relation med sina känslor hjälper en att bry sig mindre om vad andra tycker. Detta gör att du kan skapa fred med de känslor du är rädd för att uppleva eller upplever när du tar illa vid dig om vad andra tycker. Detta gör att vi blir mindre rädda och därmed blir mindre påverkade. Hur skulle en kärleksfull relation med dessa känslor kunna se ut? Hur skulle du behandla dina känslor om de hade egna känslor?  (Det finns ett inlägg specifikt om rädslor & att hantera känslor) 

  •  Att stärka sin egna relation med sig själv, att ta hänsyn för sina egna tycken, att bekräfta och stötta sig själv stärker en i att inte bli lika påverkad utav andra.   Att ge dig själv så pass mycket hänsyn och omtanke att det blir lika starkt som hänsynen och omtanken inför andra gör en mindre påverkad utav andra.
 
  • Ge dig själv det som du hade velat att den andra gav dig. Tillfredsställ dina egna emotionella  behov. Te.x att visa kärlek, medkänsla, förståelse, omsorg, acceptans eller/och hänsyn för dig själv. Vad det nu är som man velat ha.  Ofta när vi blir sårad över någon annans åsikt  ( vi tar illa vid oss) så känner vi oss inte bara avvisade och sårade utav den andre utan vi börjar även avvisa oss själva. Vi kan kritisera oss själva för att känna vad vi känner, tycka vad vi tycker o.s.v..

 


 

 

Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Så skapa du nya grundtankar", "Hur du ökar din självrespekt" , "Om acceptans", "Att hantera känslor", "Att skapa självtillit", "Ens mörka sida - sin skugga", "hantera rädsla", "Självmedkänsla".

 

 

Att sluta bry sig om ...