Konflikträdsla

 Det finns så många olika människor på denna jord och alla har vi våra små olikheter, ingen är den andra exakt lik. Detta gör att vi kommer komma i konflikter, det tillhör livet. Har man en rädsla för konflikter kan detta bli förödande. När man är rädd för konflikter så  försöker man fly ifrån konflikter på alla sätt. Man gör allt i sin makt för att inte själv hamna i konflikter. Man böjer och bänder på sig och försöker få alla att må så bra som möjligt för att inte skaka om för mycket. 

Ibland kan det vara så att med dem vi känner oss mer emotionellt säkra med kan vi ta konflikter bättre. Men med okända folk eller personer som vi inte står så nära och inte har den emotionella säkerheten med kan konflikter vara mer skrämmande.

 

 

Att förstå rädslan

Vi var inte födda med denna rädsla. När vi var små hade vi oftast inget svårt med att uttrycka våra olikheter inför andra. Vi uttryckte vad vi tyckte om och inte tyckte om. Att finna sin personliga rot till denna rädsla är viktigt, alla kan ha olika rötter så hitta din unika rot.

 Det finns familjer (vuxna) som inte anser att olikheter är okej. Det finns föräldrar som söker  bekräftelse ifrån deras barn via att få barnet att vara så likt dom (föräldrarna) som möjligt.  I dessa familjer kan man bli kritiserat, skambelagt, bestraffad m.m om man uttrycker vissa olikheter.  Barnet upplevde stora konsekvenser och starka känslor varje gång det uppstod en konflikt av något slag. Det blev så att säga klassiskt betingat och utvecklade rädsla för konflikter och olikheter.

Ett annat förslag på en anledning till varför man blev rädd för konflikter är att man som barn inte blev respekterad. Ens egna gränser blev inte respekterade utav andra (oftast vuxna) och man kunde till och med bli bestraffad för att uttrycka sina gränser. 

Det är naturligt att konflikter uppkommer i relationer. Och om man hittar sätt att reparera skadan konflikten gav så kan till och med relationen bli ännu starkare efter en konflikt. I relationer handlar det inte om att undvika konflikter, det handlar om att kunna läka dem. Konflikter är oundvikligt. Läkta konflikter ger oss en emotionell trygghet. Men lider man utav konflikträdsla så blev få konflikter reparerade & läkta utav den vuxna och det skapade stora emotionella sår hos barnet. Så barnet började försöka undvika konflikter till varje pris.

 

 

Konsekvenser av konflikträdslan

Att undvika konflikter kan dock skada en själv och andra. Är man rädd för konflikter döljer man ofta sitt genuina jag för att inte påvisa någon olikhet och därmed att en konflikt ska uppkomma. Detta gör att folk kommer gilla dig för din fasad inte ditt äkta jag, vilket sällan känns bra.  Hade vi vågat visa vårt genuina jag och ta konflikter så kan vi skapa relationer med personer som verkligen tycker om oss för den vi verkligen är.

Konflikträdsla är en väldigt jobbig rädsla som kan gå ut över ens liv på olika sätt. Det kan få en att gå med på saker man egentligen inte vill, det kan få en att stanna kvar i destruktiva situationer/relationer o.s.v. Det kan få oss att dölja vårt sanna och genuina jag och hindrar även oss att leva ett genuint och gott liv.

 

Du kommer att uppleva obekväma känslor oavsett om du tar konflikten eller flyr den. Det finns konsekvenser av att inte möta konflikten, vi kan hamna i situationer och relationer som inte är så trevliga, vi kan börja klaga, börja sprida rykten, börja älta över händelsen, vi kommer uppleva mycket motstånd inför situationen/relationen, vi kommer inte leva ett autentiskt liv och vi kommer vara falska.  Om det nu kommer vara obehag oavsett vom vi väljer att ta konflikten eller ej, vad är det bästa att göra då? Vad vore det mest kärleksfulla emot sig själv att göra? Svaret kan variera ifrån situationer till situation.

 

 
 

Tips för att bli mindre rädd för konflikter

  • En konflikt kan vara ett ypperligt tillfälle att stärka relationen med sig själv. Att stå vid din sida och stå vid din egen sanning. Detta leder till självtillit. Fråga dig själv när en konflikt uppstår vad som är din sanning i denna situation. När du vet svaren kan du sen aktivit välja att stå vid din egna sanning och på din egna sida i denna konflikt.
 
  • Jobba på att få en kärleksfullare relation med sin emotionella del. Ofta har personer med en konflikt rädsla en sämre kontakt med sin emotionella del utav sig själv. Man har inte lärt sig hur man hanterar känslor. När man lär sig att hantera och göra fred med sina egna känslor så får man sen per automatik lättare att hantera andras känslor.
 
  • Det är rädslan i sig man måste fokusera på. Att hantera denna rädsla, att våga uppleva denna rädsla. Ja man måste våga gå emot den istället för att fly ifrån den, utforska den, uppleva den. Detta betyder inte att det första man gör är att gå in konflikter och skapa konflikter, nej. Första steget och det grundläggande steget sker i ens inre värld och därmed under mer kontrollerande omständigheter. Via olika mentala bilder & fantasier kan  man trigga denna rädsla och uppleva den. Hjärnan gör ingen större skillnad på det inre och det yttre.
 
  • En konflikt är en trigger om du är konflikt rädd. Det är ett ypperligt tillfälle att gräva ner till roten och slita upp den. Det är ett ypperligt tillfälle att läka emotionella sår som kan finnas inom en.
 
  • Våga vara sårbar i vissa situationer och uttryck dina rädslor & känslor inför en personer  som du hamnat i konflikt med eller är rädd kommer hamna i konflikt med. exempel:  - " Jag är verkligen inte sugen på att gå ut på fest ikväll, men jag är samtidigt rädd för att om jag inte hänger med så kommer du tycka att jag är tråkig och inte vilja umgås lika ofta. Jag är rädd för att tappa kontakten med dig och bli avvisad. " Om nu denna person är värd att behålla så kommer denna antagligen svara på ett accepterande sätt och kommer inte vilja att du offrar ditt egna välbefinnande.

 

  • Ofta om vi är rädda för konflikter så tar  vi konflikter väldigt personligt och ser inte den andra. Om den andra får ett raseri utbrott på dig så finns det oftast bakomliggande rädslor och andra känslor som denna person vill skydda sig ifrån.  Leta efter den andras rädslor och smärta som bidrar till denna konflikt. Vad kan denna person vara rädd för? Vad är det som gör så ont emotionellt för denna person? Utforska för dig själv detta. De personer som är som argast är oftast de som det smärtar som mest inom. Ilskan är ofta ett skydd för jobbigare  känslor. 
 
  • Att utveckla gränser. Ta små små steg för att utveckla gränser. Dina känslor kan hjälpa dig att göra dig medveten om vad som är okej och inte okej för just dig. Praktisera att sätta gränser inte i konfliktfyllda situationer utan i vardagliga livet. När du gör dina gränser starkare så är det lättare att även hålla fast vid dom när en konflikt uppkommer.
 
  • Att ställa nyfikna och öppna frågor som inte är motstridiga eller attackerande kan ibland göra konflikten mer hanterlig och lugn.  Utforska förväntningar, känslor, behov och tankar m.m. hos den andra.  Och uttryck sen efter det dina egna känslor och tankar. Om vi hittar svar på dessa frågor kan man också lättare finna lösningar för dessa behov och förväntningar.

 

 


 

 

Relaterade inlägg: "Att Hantera känslor", "att skapa självtillit", "övning-inre barn"," läka emotionella sår","hantera rädsla"," att inte bry sig om vad andra tycker", "hur du ökar din självrespekt", " att vara fejkt", "hantera destruktiv kritik".