0 Läs mer >>
 
 
 
Konsten att kunna acceptera sig själv med ovillkorlig acceptans är något väldigt läkande och befriande. Det är nått av det mest kärleksfulla du kan ge till dig själv, att ovillkorligt kunna acceptera alla aspekter utav dig precis som du är. Att släppa dig själv fri.

Acceptans får dig vara sann mot dig själv, den får dig att känna inre frid, den får dig att vara fullt närvarande i detta ögonblick, den ger dig ett inre lugn och trygghet. Med ovillkorlig acceptans slutar du kriga med dig själv. Ovillkorlig acceptans går hand i hand med mindfullness och även självmedkänslan. Acceptans är något som de flesta terapier andvänder sig mer eller mindre utav. Men en terapi som använder acceptans mycket i sin terapiform är den "nya" terapin ACT (Acceptance and Commitment Terapy).

Det finns en stor blockering för ovillkorlig acceptans, det är rädslan för smärta. Det är nämligen så att ibland för att uppleva ovillkorlig acceptans så kan det göra ont. Det kan ibland vara smärtsamt att känna det man känner, tänka det man tänker, göra det man gör, vara den man är. Och i regel är vi rätt duktiga på att fly allt som är jobbigt. Man måste vara modig. Modig nog att kunna gå in i tornadon av känslor istället för att fly den. Och det finns en del som hellre tar sitt egna liv än att gå in i raka vägen in i alla känslor och tankar. Ibland måste alla flyktvägar vara förbrukade och man måste vara så trött på att strida emot att man till sist (ger upp) accepterar. Men så långt vill jag inte att det ska behöva gå för någon innan de upptäcker den ovillkorliga acceptansens väg.


Vad är ovillkorlig acceptans?
Det betyder att du tar det som det är, du är villig att ta verkligheten som den är just nu. Du är villig att se din sanning i detta nu. Du är villig att leva med det. Det betyder att du låter det vara, du låter det finnas, du släpper det fritt, du släpper kontrollen. Du är villig att leva med istället för emot något. Du försöker inte att fixa eller förändra något. Du accepterar det utan villkor. Men det i sig betyder inte att du blir handlingsförlamad eller att du tycker om det.

Acceptans gör att du tar kontroll över det som du faktiskt kan kontrollera och släpper det andra. Du rullar med dig själv och livet istället för emot. Från en ståndpunkt av acceptans kan vi inse verkligheten som den är och börja agera. En person som te.x har ett destruktivt beteende utav något kan sällan komma ur detta beteende om de inte accepterar och inser att de faktiskt har ett destruktivt beteende.

Men ibland kan även acceptans innebär även att acceptera att du inte kanske accepterar något. Att försöka tvinga sig själv att acceptera saker man inte accepterar är inte speciellt kärleksfullt, tvång och kontroll är inte kärlek det är oftast rädsla. Kan du inte acceptera något med dig själv eller livet, så acceptera att du inte accepterar.


Vad händer när vi inte accepterar
Det kan få oss att stanna i destruktiva relationer, situationer, rutiner och vanor. Det kan få oss att försöka fly genom att te.x själv medicinera, jobba överdrivet mycket, tröstäta, kolla på överdrivet mycket tv eller spela överdrivet mycket spel, shoppa överdrivet mycket o.s.v. I relationer kan de göra oss kontrollerande och manipulerande, undvikande och falska.Det kan vara högst destruktivt i sina former och det är väldigt utmattande.

Att gå runt som vår egna värsta kontrollant tar energi och fokus ifrån mycket annat i livet, du är då ständigt på din vakt, ständigt i krig.


Tips!
Hur ökar man sin acceptans

Det kan vara svårt ibland att acceptera sig själv, därför är det bra att börja fokusera på aspekter hos en själv som man redan accepterar och som är lättare att acceptera. Efter ett tag kan detta bilda en så kallad 'snöbolls' effekt som gör det lättare att acceptera även andra aspekter. Så börja med det lätta och ta ett steg i taget uppåt. Detta är inte något man gör bara en dag, en vecka, en månad, ett år, det handlar mer om att utveckla ett nytt tankesätt som alltid är där för en.
Jag vill även tipsa om en väldigt bra bok om acceptans som heter 'Att leva ett liv inte vinna ett krig' utav Anna Kåver.

Några viktiga verktyg i sin väg mot ett mer accepterande förhållningssätt:

Självmedkänsla
Självmedkänsla är något som kan hjälpa dig acceptera dig själv och ditt liv mer. Jag har skrivit ett specifikt inlägg om detta.


Affirmationer Affirmationer handlar om att upprepa en mening eller ord. En affirmation kan sägas ut högt eller bara sägas i huvudet, vilket som passar en själv bäst. Man formulerar en mening som ska vara i nutid och upprepar denna i X antal gånger. tex: "Jag accepterar att jag känner smärtsamma känslor nu" "Jag accepterar min kropp som den är" etc.
Meningen kan gärna upprepas tills det att man känner det man vill känna, i detta fall acceptans. Syftet är att trigga i gång känslor, känslor funkar nämligen som klister i våra hjärnor och klistrar fast denna tanke hårdare i vårt minne och undermedvetna. Men det är okej om inga känslor kommer de första dagarna man praktiserar detta, det kan ta ett tag. Var uthållig. Gör det till en daglig vana att utföra affirmationer.

Mindfulness Acceptans och mindfulness går hand i hand med varandra. Det är en handling av omsorg inför sig själv att utöva mindfulness. Lägg upp en plan som passar dig för hur ofta, när och hur du skulle kunna tänka dig att praktisera mindfulness. Det finns mängder utav böcker och artiklar där ute som går in djupare på mindfulness och ger konkreta tips på hur du utför detta. Länkar två sidor här, men googla gärna själv också.
Stresscoachen - mindfulness övningar
Verksam Psykologi - mindfulness övningar


.
 
 
 Relaterade inlägg: "Ens mörka sida -sin skugga", "Övning-ovillkorlig acceptans", "Hur blir man Modig?", "Att hantera känslor", "Övning-skapa fred med din skugga", "Hur din skugga kontrollerar dig"
  
Boktips: Att leva ett liv inte vinna ett krig - Anna Kåver
 

Att acceptera sig sjä...

0 Läs mer >>
I en värld som kanske känns otrygg och osäker är det viktigt att vår inre värld är desto säkrare och tryggare. Att skapa en kärleksfullare relation med sig själv innebär bland annat  att bli mer trygg i sig själv och med sig själv. Att skapa inre trygghet är en viktig nyckelfaktor.
 
Här nedan följer några tips på hur du kan göra just detta. Ta till dig det som känns bäst för just dig.
 
 
 
 
 •   Skapa tydliga gränser.Att ha gränser man följer kan öka ens trygghet. Utforska vad dina gränser går när det gäller sociala, sexuella, fysiska, emotionella, personliga o.s.v. Vad är okej och inte okej för just dig? Skriv gärna upp dom på ett papper och ge dig tid att utforska dom. Känslor kan vara en tydlig vägvisare som kan uppmärksamma dig när någon trampar över din gräns. Utforska även vart du redan är duktig på att sätta gränser och börja där med att stärka det ännu mer. Då du fokuserar på där du redan är bra att sätta gränser så kan detta lättare börja sprida sig över till andra områden. Börja smått, ta små  steg för att skapa tydligare gränser.
 Vi kan vara rädda för att sätta gränser, vilket gör det svårt. Undersök denna rädsla, vad är du är rädd för ska hända om du sätter en gräns? Sen när du hittat vad du är rädd för är det dags att skapa fred med denna   känsla & upplevelse.

 •     Genom att skapa inre frid får man även ökad inre trygghet. Även om livets omständigheter kanske går i attack mot dig, så kan du börja vara den som inte går i attack mot dig själv. Lägg ner stridsyxan emot dig själv och börja praktisera acceptans emot dig själv. Släpp dig själv fri! Låt dig själv tänka vad du tänker, känna vad du känner, vara den du är, ha de åsikter du har o.s.v. Sluta kriga emot och börja acceptera och ge medkänsla till dig själv.  När du inte är inte är inne i ett krig med dig själv får du mer inre trygghet, eftersom ditt inre då inte är ett slagfält mera.

 •     Stanna med dig själv! Oavsett vad du upplever, vad du känner försök inte fly dig själv. Va den som stannar, den du kan lita på aldrig lämnar dig. Detta görs genom att praktisera acceptans.

 •     Sluta lova dig själv saker du inte kan hålla. Vilket minimerar risken för att du sviker dig själv, vilket ökar tryggheten till dig själv.


 •     Följ dig själv! Lyssna på ditt egna hjärta. Lyssna på vad som känns bäst för just dig, ingen annan än du vet det. Ta alltid till dig det andra säger som känns bäst för dig, som är relevant för just dig. Oavsett om det är högt auktoritära personer som kanske är högutbildade eller/och äldre o.s.v. Den som vet bäst vad som är bäst för dig är i många fall bara du.

                                      

 •     Ge dig själv det kanske livet och ingen annan verkar ge dig. Tillfredsställ dina egna emotionella behov på insidan via dig själv. Var kreativ och kom på saker du kan göra för dig själv, via dig själv som får dig att uppleva samma känslor du vill få ifrån omgivningen. Ibland kan vi te.x inte få trygghet ifrån det yttre, då måste vi ge oss det själva via oss själva.
 
 
Relaterade inlägg: "Om Acceptans", "att sluta fred med sig själv-inre frid", "Hur du ökar din självrespekt", "Att skapa självtillit" och "Att tillfredsställa sina emotionella behov".

Skapa inre trygghet

0 Läs mer >>
Självmedkänsla är något som kommer mer och mer och som börjar få mer forskning bakom sig. Detta är en mycket viktig komponent i en kärleksfullare relation med sig själv. Självmedkänsla består utav 3 viktiga beståndsdelar:
 
Omtanke
 Human livssyn
 Acceptans
 
Man ger sig själv omtanke och omsorg inför sig själv och sitt liv och man ser sina upplevelser som en vanlig mänsklig upplevelse. Man accepterar och är med sig själv oavsett vad man upplever i sin inre eller yttre värld. Man har sympati och empati inför sig själv. Självmedkänsla är speciellt viktigt i jobbiga situationer. Det finns många olika självmedkänsla övningar att finna om man googlar. De flesta är baserade på  mindfulness tekniker eftersom självmedkänsla kommer ifrån mindfulness.
 Kristin Neff är en av självmedkänslans största forskare inom ämnet och den personen som började göra forskning på det.  Det finns även en bok på svenska om Självmedkänsla utav Agneta Lagercrantz.
 
 
 


Relaterade inlägg: Om Acceptans

 

Självmedkänsla

0 Läs mer >>

 

Att vilja sluta bry sig om vad andra tycker är ett vanligt fenomen.

Problemet är sällan att vi bryr oss vad andra personer tycker, vi är ju ändå gruppdjur. Problemet är när vad andra tycker om oss blir förödande för oss. När vi tar det väldigt hårt. Människor är gruppdjur och vi kommer alltid bli påverkade utav vår omgivning oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Men man kan bli mer eller mindre påverkade. Att bry sig för mycket om vad andra tycker går ofta hand i hand med  konflikträdsla. Så genom att bearbeta sin konflikträdsla så blir andras åsikter mindre förödande för en. (Det finns ett inlägg specifikt om konflikrädsla)

 
 
Här nedan följer några tips om hur andras åsikter blir mindre förödande. Ta till dig de tips som känns bäst för just dig.
 

 

HUR MAN BLIR MINDRE PÅVERKAD AV ANDRA

 

 • Utforska först vart detta började, utforska rot händelsen till varför vi började bry oss väldigt mycket om vad andra tycker. Läk det emotionella såret bakom detta beteende är något utav det viktigaste. Att läka emotionella sår handlar om att gå tillbaka i tiden då såret skapades och integera dessa känslor som uppkom vid denna händelse (det finns ett inlägg specifikt om hur man emotionella sår).

Personer som är extra känslig för andras tycken kan ibland i sin barndom fått högre bestraffningar när man inte tyckte som andra, man kan då ha fått känslan av att bli lämnad och vara oälskad.. Detta kan ha skapat ett emotionellt sår. 

Att ta det personligt har ofta att göra med vår programmering som små. De personer som tar det väldigt hårt vad andra tycker är ofta de som fick lära sig att när de sa eller gjorde något som andra tyckte var dåligt så fick de lära sig att man själv var dåliga. Det var inte handlingen som var dålig då, utan man själv som person var dålig. Så det är klart att vi då börjar ta det personligt. Personer i ens omgivning kan ha dömt en hårt efter enstaka handlingar och beteenden.

 

 
 • Undersök vad för slags känslor du vill undvika genom att bry dig om vad andra tycker. Vad är du rädd för kommer hända om du inte bryr dig vad andra tycker? Vad är du rädd för att de ska tycka om dig? Vad är du rädd för att uppleva? vad för känslor är du rädd för?  Att bli avvisad, oälskad?

Att skapa en hälsosammare relation med sina känslor hjälper en att bry sig mindre om vad andra tycker. Detta gör att du kan skapa fred med de känslor du är rädd för att uppleva eller upplever när du tar illa vid dig om vad andra tycker. Detta gör att vi blir mindre rädda och därmed blir mindre påverkade. Hur skulle en kärleksfull relation med dessa känslor kunna se ut? Hur skulle du behandla dina känslor om de hade egna känslor?  (Det finns ett inlägg specifikt om rädslor & att hantera känslor) 

 •  Att stärka sin egna relation med sig själv, att ta hänsyn för sina egna tycken, att bekräfta och stötta sig själv stärker en i att inte bli lika påverkad utav andra.   Att ge dig själv så pass mycket hänsyn och omtanke att det blir lika starkt som hänsynen och omtanken inför andra gör en mindre påverkad utav andra.
 
 • Ge dig själv det som du hade velat att den andra gav dig. Tillfredsställ dina egna emotionella  behov. Te.x att visa kärlek, medkänsla, förståelse, omsorg, acceptans eller/och hänsyn för dig själv. Vad det nu är som man velat ha.  Ofta när vi blir sårad över någon annans åsikt  ( vi tar illa vid oss) så känner vi oss inte bara avvisade och sårade utav den andre utan vi börjar även avvisa oss själva. Vi kan kritisera oss själva för att känna vad vi känner, tycka vad vi tycker o.s.v..

 


 

 

Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Så skapa du nya grundtankar", "Hur du ökar din självrespekt" , "Om acceptans", "Att hantera känslor", "Att skapa självtillit", "Ens mörka sida - sin skugga", "hantera rädsla", "Självmedkänsla".

 

 

Att sluta bry sig om ...

0 Läs mer >>
 
JAG - sluta kolla på den där tjejen! 
HAN - Vad då för tjej? jag kolla inte på någon tjej? 
JAG -Den där tjejen! Och jo det gjorde du! Och det ska du ge fan i! 
 
 
 
 
Svartsjuka handlar om att vara rädd för att förlora något  som har ett stort värde för en själv.
  Avundsjuka handlar om vilja ha något någon annan har.
 
Dessa två känslor är något som en person som lider utav självhat eller har en sämre relation med sig själv kan uppleva regelbundet.
 
Här nedan följer några tips hur du kan komma ur svartsjuka och avundsjuka. Ta till dig de tips som känns bäst för just dig.
 
 
 
 
 • Ett viktigt första steg är att göra fred med dessa känslor. Inget gör avundsjuka och svartsjuka mer skada än att försöka förneka dom och tro att de inte borde vara där. Det skapar bara ett djupare smärta. Det handlar inte om att ta bort något, det handlar om att stärka & fokusera på det man vill uppleva. Ha förståelse och acceptans inför dessa tunga känslor, utan att för den skulle agera på dom. Låt de bara finnas där i bakgrunden. Den "nya" terapin ACT förespråkar detta sätt mycket. Avundsjuka och Svartsjuka hjälper dig att upptäcka saker om dina emotionella behov och de kan ofta påvisar och vara en trigger för ett emotionellt sår.
 • Svartsjuka och avundsjuka kan vara emotionella sår och det kan vara triggers för detta. Svartsjuka och rädslan över att förlora något kan vara kopplat med en eller flera otrygga tidigare upplevelser i ens barndom då man inte var trygg, man kanske blev avvisad och man visste aldrig om en person (te.x förälder) skulle stanna eller gå. För mig var min svartsjuka en trigger till ett barndoms sår som just detta som handlade om min far. När jag "läkte" det så minskade min svartsjuka kraftigt.  Dessa två första tips är de viktigaste, alla de andra kommer efter. (Finns specifikt inlägg om att läka emotionella sår)
 
 • Att stärka sin kärlek emot sig själv överlag minskar svartsjukan. Så vad du än gör för att stärka din relation med dig själv kan minsta svartsjuka och avundsjukan. 

 • Stärk din självtillit.  Svartsjuka handlar om att man är rädd att förlora nått. Du har antagligen förlorat nått innan och du vet att du kan hantera det. Även om det är smärtsamt, skulle det hända så vet du att du är med dig själv och en dag kommer komma ur den smärtan. Ha tillit till din egna förmåga att hantera det.

 • Ge dig själv det du är rädd för att förlora. Om du är rädd för att förlora kärleken, ge dig själv kärlek. Detta handlar även om avundsjuka. Undersök vilka känslor du det är du vill uppleva.  Ge och fokusera på andra kreativa sätt du kan uppleva och få dessa känslor som det skulle innebära att ha det du vill ha. Om du te.x är rädd för att förlora uppmärksamhet, hur kan du få uppmärksamhet på andra vis? Om du vill ha uppskattning, hur kan du får uppskattning på andra vis och kan du ge det till dig själv istället? Se även runt efter saker som redan påvisar att du faktiskt har det du vill ha redan. Om någon som hade det sämre än dig gick in i ditt liv, vad skulle de se som du nu tar för givet? 
 

 • Läs inlägget om att skapa nya grundtankar. Svartsjuka och avundsjuka kan bero på destruktiva grundtankar och då kan det vara hjälpsamt att skapa nya. 

 • Gå in i rädslan, hantera rädslan. (läs inlägget om rädslor) Även om det du är rädd för vad du tror kan hända. Var villig att känna och uppleva allt det du upplever, fly inte ifrån dig själv, stanna. Praktisera ovillkorlig acceptans emot dig själv. 

 • Avundsjuka handlar ofta om att man jämför dig med andra. Detta kan dock användas på en positivt sätt. Praktisera avundsjuka/att jämföra dig i en positiv anda. Använd den för att bli inspirerad och lära dig saker. Ska du te.x lära dig ett nytt språk, jämför dig med någon som är bättre för att härma och lära dig, bli inspirerad. Inte för att "slå dig" själv för att du tycker att du är dålig, gör det istället för att bli inspirerad. Använd avundsjukan i en positiv anda.
 
 
Relaterade inlägg: "Hantera Rädsla", "Läka emotionella sår", "Att Tillfredsställa sina emotionella behov", "Att Skapa självtillit", "Om Acceptans".

Svartsjuka och Avunds...

0 Läs mer >>
 
Andra sviker oss, bedrar oss, avvisar oss. Vi har ofta ett stort fokus på hur andra bedrar oss och hur lite vi kanske kan lita på andra. Men det viktigaste är att lita på oss själva. Det är en sak att personer runt om oss sviker oss. Sånt är jobbigt och det händer och det är sådant vi inte riktigt kan kontrollera över (även fast många försöker & vill kontrollera det). Men det är ännu värre att vi faktiskt sviker oss själva oftast mer. Detta är dock något vi kan förändra.
 
 
Självtillit hjälper dig följa ditt hjärta, det hjälper dig ha hälsosamma relationer och det ger inre frid och trygghet att kunna lita på sig själv att man alltid är där för sig själv oavsett.
 
 
Personer som har svårt att lita på andra  har ibland ofta låg självtillit. Att öka sin självtillit gör att man kan släppa andra människor mer fritt, man släpper kontrollen och detta leder ofta till hälsosamma relationer.
 Folk kommer och går ifrån dig själv men du kommer alltid bestå. Och tänk då att ha någon med sig i varje andetag som sviker en ofta och som bara finns där under vissa villkor. Det är inte så trevligt. Självtillit är en viktigt del i att få en kärleksfullare relation med sig själv.
 
 
 
ATT SKAPA SJÄLVTILLIT
 
 • Det absolut viktigaste är att stanna med sig själv att inte överge sig själv! Vi är ofta med oss själva på vissa villkor, när vi känner vissa saker, upplever vissa saker, tänker vissa saker då är det okej att vara med oss själva, ofta positiva saker. Men så fort något negativt händer så försöker vi fly denna inre upplevelse utav detta, vi försöker förändra känslan, tankarna, upplevelsen. Då vill vi inte vara med oss själva, när det blir tufft. Tänk dig en vän som alltid överger dig när du får det tufft, hur skulle det kännas? 
         Därför är det otroligt viktigt att påvisa för sig själv att man kan hantera och vara med sig själv oavsett
vilken smärta man upplever. Att praktisera ovillkorlig acceptans och kunna hantera sina känslor på ett kärleksfullt sätt är väldigt viktigt för att få ökad självtillit.
 • Att ha låg självtillit handlar om att inte lita på sig själv att man klarar vissa saker. Att stärka ens självförtroende går hand i hand med självtillit. Att påvisa för sig själv att man klarar av olika saker bidrar till en tillit till sig själv.
 • Genom att följa sitt hjärta och ta risker så stärker man sin självtillit. Våga ta motgångar och vara med dig själv oavsett.  Och ökad självtillit bidrar också till att man vågar ta fler risker så det blir som en spiral.
 
 • Fokusera på de motgångar man överlevt hittills, fokusera på det man faktiskt klarar och klarat av. Motgångar bidrar till självtillit då man kan fokusera på hur man faktiskt klarat dig ur det. Man vet att man kan klara det igen och om du klarat det förr. Även fast man kanske inte vill genomgå det igen, så vet man att man klarar det för det gjorde man förra gången.
 
 • Ta hänsyn till sina gränser. Utforska sina gränser och ta små steg för att bygga upp dom. Ens negativa känslor kommer leda en till vad som är rätt och fel för just en själv. Emotionella, mentala, fysiska, sexuella gränser o.s.v. Utforska varje aspekt och ta steg för att stärka dessa gränser. Inför en själv men även inför andra när de råkar gå över dina gränser.
 
 
Relaterade inlägg: "Om acceptans", "hantera känslor", "Ens mörka sida - sin skugga" , "läka emotionella sår"

Att skapa självtillit

0 Läs mer >>

 Hur kunde jag vara så korkad! Fan vad blåst jag är att jag gjorde sådär nu! Jag börjar stamma och darra, jag blir röd i ansiktet. Jag skäms.

Att skämmas mycket är ett symtom på en negativ relation med sig själv och även ofta emotionella sår. Att skämmas är inte desamma som skuld.  Att känna skuld är att känna sig skyldig någon något eller att vara skyldig för en viss handling. Skuld handlar mer om ansvar. Skam däremot handlar inte alltid om att man gjort något dåligt utan mer om att känna att man själv är dålig. Att skämmas mycket över sig själv går hand i hand med en destruktiv relation med sig själv.  Skam kan uttryckas kroppsligt på olika sätt på olika personer. En vanlig reaktion är att rodna, men vissa kanske också eller istället börjar svettas mycket, börjar skaka, stamma o.s.v. Man kan även få en impuls av att gärna vilja dölja sig själv. 

 

Så låt oss nu undersöka skam lite djupare.

Skam kan innebära att det finns omedvetna eller medvetna standarder på dig själv som du då inte uppnår och som du fått ifrån dina yngre år.  Te.x Du kanske är uppvuxen i en familj med högt presterande föräldrar. Kulturen i familjen är att du ska vara smart och produktiv. Man kan då fått en standard på sig som ung att vara duktig och kunnig. När du då kanske får ett lägre betyg i skolan än vad ”duktig” innebär så skäms du.   Ett annat exempel är om du är uppvuxen i en familj som älskar sport och föräldrarna sportar mycket och det ligger i familjens kultur att motionera och gå på olika sport event. Men du kanske inte alls gillar sport du kanske te.x tycker om konst och design istället. Det är inget din familj förstår och du börjar då skämmas. 

 

Skam har också en annan mycket vanlig  orsak. Personer som skäms mycket blev ofta uppfostrade med att om man gjorde något dåligt så var man som person dålig. En destruktiv koppling mellan att göra och vara programmerades in i ens huvud. Så om man te.x gick och klippte av mammas alla blommor i rabatten så var det inte handlingen i sig som var dålig utan man själv var dålig. 

 

 

Vad ska man göra åt det?

1) Ta tillfället i akt när du väl skäms att utforska situationer och vad det innebär för dig. Undersök vilka standarder och grundtankar du kan ha. Fråga dig själv när en skamfylld situation uppkommer: Vad innebär detta emotionellt för mig? Te.x om du inte har svaret på en fråga. Och du börjar skämmas. Vad innebär det att inte ha svaret på en fråga för just dig? Kanske att man är dålig, kanske att man är värdelös, inte bra nog. O.s.v. Och utforska sedan när dessa standarder och grundtankar sattes på dig. 

2) Om du vill ändra på denna standard. Detta görs via att skapa nya grundtankar ( se inlägg om detta).

3) Om du upplever skam så har du troligtvis emotionella sår som inte är läkta.  Vi behöver gå in i vår skam och integrera den och gå till roten för att sluta vattna den.

Vi kan även skämmas för att vi skäms så det är viktigt att utforska och integrera den aspekten också.

 

4) Sätt upp en rutin och plan över hur du sen kan börja skapa nya positiva grundtankar inför de situationer du tidigare skämts i. Sätt upp en plan att te.x varje dag under en viss period sätta undan tid för att ge näring åt dessa nya tankar och sätt att se saker på.

5) Efter att du integrerat roten och börjat skapa nya grundtankar och känslor. Börja sen att utsätta dig för saker du vet att du tidigare skämts för. Och praktisera dessa nya tankar i dessa situationer. 

 


 

Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Så Skapar du nya grundtankar" och "Om Acceptans".

SKAM

0 Läs mer >>

 

Hur skiljer sig rädslan och kärleken åt?

Hur kan man märka och se skillnader i deras förhållningssätt?

Hur skiftar man ifrån rädsla till kärlek?

 

 

När man lider utav självhat och psykisk ohälsa lever man ofta i stor utsträckning utifrån rädslan. Att skapa en kärleksfullare relation med sig själv och må bättre psykiskt handlar mycket om att skifta ifrån rädsla till kärlek.

 

Man kan kanske tro att hat är kärlekens motpol. Men hat är ofta nått som kommer ur rädsla. Ilska, hat är ofta något som används för att skydda sig ifrån något smärtsamt (man är rädd för).

 

Hur skiljer sig dom åt ?

RÄDSLA: Kontrollerar ( fixar) , skydda sig, fly, bekämpa, strida, kriga, förnekar, trycker undan. m.m. Rädsla kommer ibland i uttryck på starkt aggressivt vis. Handlingar som är baserade på rädsla kan kännas som en kamp, en strid, en flykt. Man kan även uppleva mycket stress, oro, nervositet, ångest med rädsla. Man fokuserar på det man inte vill ha istället för det man vill ha. Rädsla kan leda till hög inre stress (vilket försvagar ens immunförsvar) och även psykisk ohälsa.

 

KÄRLEK: Accepterar, ger omsorg, förstår, respekterar, känner empati, sympati, gör fred, släpper fri m.m. När ens agerande kommer ifrån kärlek känns det lättare, för man flyr inte eller kämpar emot något då. Man fokuserar då mer på att gå mot det man vill istället för att fly eller kämpa emot det man inte vill. Man agerar mer lugnt och bestämt.

 

Så hur märker man om man är styrd utav rädsla eller kärlek?

Detta kan vara oerhört lurigt. En själv är egentligen den enda som kan veta vad man egentligen agerar utifrån. Eftersom handlingar i sig inte alltid visar om det är skapade ur kärlek eller rädsla. En person som är rädd för att bli avvisad och oälskad kan mycket väl bli en så kallad ”people pleaser” och är därmed bli extremt snäll och ödmjuk. Och detta beteende kanske man i första anblick skulle tyda på en handling utav kärlek, men så inte alltid behöver vara fallet.  Sen kan handlingar som kanske inte verkar i första anblick speciellt kärleksfulla faktiskt vara baserade på kärlek. Så det går inte alltid dömma utifrån ett beteende.

Det man får försöka göra är att stanna upp och fråga sig själv olika frågor te.x Är jag rädd för att något ska hända om jag inte gör detta? Gör jag detta för att fly eller bekämpa något, eller gör jag detta för att gå emot något. Stanna upp och undersök och nyfiket utforska ens val och beteenden.

 

 
 

Hur skiftar man ifrån rädsla till kärlek?

Man måste vara modig för att ta sig ur detta förhållningssätt som många lever i. Man måste vara villig att bli vän med sina känslor och vara villig att vara med sig själv oavsett, inte fly sig själv. Man måste vara villig att omringa det man är rädd för och även rädslan i sig med någon form utav kärlek istället. Om man börjar bekämpa rädslan så har rädslan smugit sig in genom en hemlig dörr. Det handlar inte så mycket om att bli orädd, rädsla är en naturlig känsla som uppkommer, det handlar mer om att lära sig leva med den och göra kärleken starkare. Att fokusera på det man vill ha istället för det man inte vill ha.

 

Med kärlek skapar vi en god relation till oss själva och omvärlden.

 

 
 Relaterade inlägg: "Att Hantera Rädsla" , "Att hantera känslor", "Om acceptans"
 

Kärlek VS Rädsla

0 Läs mer >>
 

Att inte tycka om sin kropp är ett tankesätt, ett mentalt mönster och ett mentalt fokus. Det går inte fixa inre mentala processer via att ändra nått i det yttre. Det mentala fokuset sitter på insidan och måste därför förändras via insidan. Yttre förändringar ger oftast bara tillfälliga kickar och ens inre sår börja uttrycka sig på andra sätt istället. Det kan även i många fall finnas emotionella sår bakom sin dåliga relation med sig kropp. Dessa sår är tyngre än tankarna och ligger som grund för tankar. Så genom att  lös upp  emotionella sår innan man gör denna följande övning är viktigt.

 

 
Gör denna övning varje dag i minst 5 minuter till att börja med, du kan dela upp dessa 5minuter i 2min+3 min om du har svårt att hålla fokus. Desto längre tid du gör denna övning desto högre & snabbare effekt.
 
 
 
I början kan det komma att vara trögt. Tänk dig att detta tankemönster har byggts av dina hjärnceller som en stor motorväg i huvudet på dig. Om du ska börja skapa ett nytt tankesätt så kan det komma ta lite tid, detta är ingen "snabb fix", men en långvarig fix. Jag rekommenderar även att man undersöker de bakomliggande känslorna och hittar den negativa grundkänslan och tanken och går tillbaka i tiden för att se när detta programmerades i dig.
 
Syftet med denna övning är inte att ta bort eller ändra på det du inte tycker om, utan snarare att välja att lägga fokuset på det positiva istället och med tiden göra det till en mycket större motorväg en den gamla negativa vägen. Var bara medveten om när de negativa tankarna kommer och låt dom finnas och bara passera vidare. Du kan även ge dina negativa tankar omsorg och förståelse. Att undersöka hur de uppkommit och varför de uppkommit kan hjälpa till i denna process. Låt de bara passera sen utan att gå i krig med dom.
 
 
 
 
ÖVNINGEN
 • Skriv upp sådant som du faktiskt tycker om och tycker är bra med din kropp. Det kan vara de mest basala sakerna eller mer komplexa saker. T.ex: Jag tycker om att min kropp ger mig hörsel så jag kan lyssna på musik, höra röster och därmed hjälper mig att kommunicera. Jag tycker om mina ögon för att de ger mig syn att se. Jag tycker om min kropp för att den finns, för att den ger mig livet själv.
 • Under 5 minuter eller mer (du kan dela upp tiden) fokuserar du på att uppskatta dessa aspekter med din kropp som du faktiskt tycker om. Du kan stå framför spegeln och göra detta eller bara ligga avslappnad i soffan eller sängen. Tacka din kropp för dessa saker. Repetera dom i ditt huvud flera gånger. Tills att du känner någon slags positiv känsla. Syftet är delvis också att trigga dina positiva känslor inför din kropp.
 • Det man också kan göra är att känna acceptans, förståelse och omsorg inför kroppen. Du behöver alltså inte uppskatta den om det känns svårt, kärlek är så mycket mer än bara uppskattning. 
 
 

  Det är inte huvudet utan känslor styr vårt beteende och med ökade positiva känslor inför din kropp så kan man märka att man efter ett tag börjar behandla sin kropp annorlunda.

 

 Relaterade inlägg: "Skapa nya grundtankar", "Läka emotionella sår", "Acceptans".

ÖVNING - TYCK OM KROP...

0 Läs mer >>

 

 

Vad tycker du är det viktigaste med din kropp om du fick välja? Vilken turordning skulle du lägga de följande i?

Att den är frisk?

Att den är attraktiv?

Att den är hel (har alla delar)?

Att den är stark?

Att den finns?

 

Via vår omgivining har vi blivit inprogrammerade vad som är älskvärt och icke älskvärt vad gällade våra kroppar och vad som bör fokuseras på och inte fokuseras på lika mycket på.  Så även om du nu rent medvetet kanske skulle välja "att den finns" eller kanske "att den är friskt" så kan ditt undermedvetna vara programmerat åt nått helt annat.

Det kan finnas djupa sår ifrån våra yngre år om våra kroppar. Kanske blev man mobbad eller kritiserade för ens kropp av någon. Eller så kanske man inte fick lika mycket uppskattning för din kropp som kanske sitt syskon fick? Och därmed ansåg sig själv vara ful.  Kanske såg du alltid din mamma/pappa nojja sig över sina kroppar och du tog efter. Det kan finnas massa olika händelser som skapat ett sår eller en "skugga"  hos dig vad gällande din kropp.  Det kan även vara så att du kanske inte fått uppleva någon exakt dålig upplevelse om just din kropp i det förflutna, MEN du kan ha sår utav att kanske känna dig oälskad, oaccepterad, inte bra nog, skam o.s.v. som tar ut sig på kroppen. Det kan finnas många olika bakomliggande djupa känslor inför upplevelsen av våran kropp te.x skam, oälskad, värdelös,maktlöshet m.m. Det är viktigt att vi därför går tillbaka i tiden för att utforska dessa känslor och tankar som programmerats in i just oss. (läs inre inlägget om integrera roten, skapa nya grundtankar och inre barn) Då tappar det dess kraft och bara att vi blir medvetna om det kan hjälpa oss på vår väg mot hälsosammare känslor och tankar inför vår kropp.

Om du börjar fokusera på något positivt och du får en inre motreaktion av en negativ tanke/känsla, då är det ett ypperligt tillfälle att gå in i den negativa känslan och gå djupt med den. Den kallar på din uppmärksamhet så utforska den.Att läka detta sår transformerar.

 

 

 Att känna att man tycker om sin kropp betyder inte att det inte finns aspekter man inte tycker om. Det betyder snarare att man accepterar de "negativa" som det är och har sitt fokus på det positiva aspekterna.. Betyder det att du aldrig kommer utveckla din kropp? Nej, det betyder att du utvecklas men ifrån kärlek istället ifrån hat & rädsla.

 Att ändra det yttre och inte det inre funkar sällan i längden. Det ger en kort lyckokick sen hittar man nästa fel, det är inte det yttre som oftast är problemet utan ens inre tankeverksamhet. Man har gjort studier om liknande fenomen, personer som upplevt en stor yttre förändring te.x via att vinna en storvinst på lotto eller vara med om en olycka som förändrades deras kropp. Man såg att efter 6mån-1år så var personerna på samma grund lyckonivå som innan detta hände. Personer som mådde dåligt innan kommer fortsätta må dåligt och de som mådde bra redan innan kommer fortsätta att må lika bra efter. Därför föreslår jag inte att du ska fixa din kropp, utan utforska istället dina tankar om din kropp och börja så nya tankegångar, det ger oftast större effekt.

 
När man gör fred med sina känslor inför kroppen och börjar fokusera mer positivt och ger sin kropp ovillkorlig acceptans  så kommer kroppen slappna av och bära på mindre stress och ens handlingar inför sin kropp kan förändras. Själv upplevde jag hur mitt immunförsvar blev starkare och jag blev mindre sjuk, jag började automatiskt ta hand om min kropp bättre (via kost & motion & stretching), mina IBS symtom minskade och min mage blev mindre känslig och mitt sötsug försvann.
 

 


 

 
Relaterade inlägg: "Ens mörka sida-sin skugga", "läka emotionella sår", " övning-tyck om kroppen", "Övning - inre barn", "Att hantera känslor", "Om acceptans".

 

Att tycka om kroppen

0 Läs mer >>
Det spelar ingen roll hur mycket beröm och uppskattning man får utav andra om man inte kan uppskatta och berömma sig själv. Man kommer aldrig kunna ta till sig andras beröm fullt ut och deras ord kommer bara åka rakt igenom en om man inte också kan berömma och uppskatta sig själv. För man kommer inte kunna förstå hur andra kan berömma en om man inte kan berömma sig själv.
 
Denna övning stärker ens egna inre positiva självprat och hjälper en att se det positiva med en själv. Gör denna varje dag i 1-2 vecka till att börja med för att sen stanna upp och utvärdera den.
 
 
 
Varje kväll denna veckan ska du säga eller skriva ner 3-5 saker som du tyckt att du gjort bra under dagen.   Som en dagbok nästan. Uppskatta dig själv eller tacka dig själv för dessa 3-5 specifika saker du gjorde just denna dag.
Du kan om du vill repetera ordet "Tack" eller "Bra" för dig själv 3 gånger. Att upprepa ordet tack/bra eller något annat 3 gånger ge en ökad positiv känsla har jag märkt, därför kan man upprepa det om man själv känner att det känns bra att göra det.  T.ex "Bra att jag lagade matlådor att ta med i veckan till skolan/jobbet, bra bra bra."  Det handlar om att trigga känslor, så stanna upp vid varje sak och försök känna uppskattningen också.
 
Det behöver inte vara något speciellt i sig man gjort egentligen. Det beror ju lite på vad man gjort under dagen också. Har man legat sjuk under täcket en hel dag eller inte gjort så mycket kan man tacka sig eller berömma sig själv att man ändå tagit hand om sin kropp genom att vila te.x Bra att jag lyssnade på min kropp och gick och vilade en  stund under dagen.
 
Beroende på vart man befinner sig i din relation till sig själv just nu så kan man märka effekt snabbare eller långsammare. Syftet är att öka det positiva självprat med sig själv. Och därmed också sina positiva känslor inför sig själv. Efter 1 vecka eller mer kan man börja märka att man börjar automatiskt ge sig själv  mer beröm och uppskattning mer under dagen eller/och att det blir lättare att hitta saker att uppskatta.
 
OBS!
Var uppmärksam på att också märka om du får motstånd under denna övning, via negativa känslor och tankar som slår tillbaka.  Det är aldrig meningen att vi ska slåss och undan trycka våra känslor eller tankar. Om man gör denna övning ifrån ett tillstånd som vill kriga emot de negativa känslorna och tankarna så kommer denna övning bli tung och kännas som en kamp.
Var därmed uppmärksam på vad man upplever under denna övning. Uppkommer negativa tankar/känslor gör då fred med dessa  först innan man gör denna övning.. Hur kommer man veta att man gjort fred med dom? Genom att de lugnat ner sig och det känns inte kämpigt på samma sätt att lägga fokuset på det positiva, att lägga fokus på det positiva går nästan automatiskt sen. Och man utgår ifrån ett tillstånd av fred och att man bara väljer att fokusera på det positiva för att man vill ge dig själv det, inte för att kämpa emot det negativa.  
Var inte heller falsk och ge dig beröm över saker du faktiskt inte tyckte var bra. Var sann mot dig själv.
 
 
Relaterade inlägg: "Att inte kunna ta emot kärlek",  "Om acceptans", "Att hantera känslor"

ÖVNING - Uppskattning...

0 Läs mer >>

 Det finns så många olika människor på denna jord och alla har vi våra små olikheter, ingen är den andra exakt lik. Detta gör att vi kommer komma i konflikter, det tillhör livet. Har man en rädsla för konflikter kan detta bli förödande. När man är rädd för konflikter så  försöker man fly ifrån konflikter på alla sätt. Man gör allt i sin makt för att inte själv hamna i konflikter. Man böjer och bänder på sig och försöker få alla att må så bra som möjligt för att inte skaka om för mycket. 

Ibland kan det vara så att med dem vi känner oss mer emotionellt säkra med kan vi ta konflikter bättre. Men med okända folk eller personer som vi inte står så nära och inte har den emotionella säkerheten med kan konflikter vara mer skrämmande.

 

 

Att förstå rädslan

Vi var inte födda med denna rädsla. När vi var små hade vi oftast inget svårt med att uttrycka våra olikheter inför andra. Vi uttryckte vad vi tyckte om och inte tyckte om. Att finna sin personliga rot till denna rädsla är viktigt, alla kan ha olika rötter så hitta din unika rot.

 Det finns familjer (vuxna) som inte anser att olikheter är okej. Det finns föräldrar som söker  bekräftelse ifrån deras barn via att få barnet att vara så likt dom (föräldrarna) som möjligt.  I dessa familjer kan man bli kritiserat, skambelagt, bestraffad m.m om man uttrycker vissa olikheter.  Barnet upplevde stora konsekvenser och starka känslor varje gång det uppstod en konflikt av något slag. Det blev så att säga klassiskt betingat och utvecklade rädsla för konflikter och olikheter.

Ett annat förslag på en anledning till varför man blev rädd för konflikter är att man som barn inte blev respekterad. Ens egna gränser blev inte respekterade utav andra (oftast vuxna) och man kunde till och med bli bestraffad för att uttrycka sina gränser. 

Det är naturligt att konflikter uppkommer i relationer. Och om man hittar sätt att reparera skadan konflikten gav så kan till och med relationen bli ännu starkare efter en konflikt. I relationer handlar det inte om att undvika konflikter, det handlar om att kunna läka dem. Konflikter är oundvikligt. Läkta konflikter ger oss en emotionell trygghet. Men lider man utav konflikträdsla så blev få konflikter reparerade & läkta utav den vuxna och det skapade stora emotionella sår hos barnet. Så barnet började försöka undvika konflikter till varje pris.

 

 

Konsekvenser av konflikträdslan

Att undvika konflikter kan dock skada en själv och andra. Är man rädd för konflikter döljer man ofta sitt genuina jag för att inte påvisa någon olikhet och därmed att en konflikt ska uppkomma. Detta gör att folk kommer gilla dig för din fasad inte ditt äkta jag, vilket sällan känns bra.  Hade vi vågat visa vårt genuina jag och ta konflikter så kan vi skapa relationer med personer som verkligen tycker om oss för den vi verkligen är.

Konflikträdsla är en väldigt jobbig rädsla som kan gå ut över ens liv på olika sätt. Det kan få en att gå med på saker man egentligen inte vill, det kan få en att stanna kvar i destruktiva situationer/relationer o.s.v. Det kan få oss att dölja vårt sanna och genuina jag och hindrar även oss att leva ett genuint och gott liv.

 

Du kommer att uppleva obekväma känslor oavsett om du tar konflikten eller flyr den. Det finns konsekvenser av att inte möta konflikten, vi kan hamna i situationer och relationer som inte är så trevliga, vi kan börja klaga, börja sprida rykten, börja älta över händelsen, vi kommer uppleva mycket motstånd inför situationen/relationen, vi kommer inte leva ett autentiskt liv och vi kommer vara falska.  Om det nu kommer vara obehag oavsett vom vi väljer att ta konflikten eller ej, vad är det bästa att göra då? Vad vore det mest kärleksfulla emot sig själv att göra? Svaret kan variera ifrån situationer till situation.

 

 
 

Tips för att bli mindre rädd för konflikter

 • En konflikt kan vara ett ypperligt tillfälle att stärka relationen med sig själv. Att stå vid din sida och stå vid din egen sanning. Detta leder till självtillit. Fråga dig själv när en konflikt uppstår vad som är din sanning i denna situation. När du vet svaren kan du sen aktivit välja att stå vid din egna sanning och på din egna sida i denna konflikt.
 
 • Jobba på att få en kärleksfullare relation med sin emotionella del. Ofta har personer med en konflikt rädsla en sämre kontakt med sin emotionella del utav sig själv. Man har inte lärt sig hur man hanterar känslor. När man lär sig att hantera och göra fred med sina egna känslor så får man sen per automatik lättare att hantera andras känslor.
 
 • Det är rädslan i sig man måste fokusera på. Att hantera denna rädsla, att våga uppleva denna rädsla. Ja man måste våga gå emot den istället för att fly ifrån den, utforska den, uppleva den. Detta betyder inte att det första man gör är att gå in konflikter och skapa konflikter, nej. Första steget och det grundläggande steget sker i ens inre värld och därmed under mer kontrollerande omständigheter. Via olika mentala bilder & fantasier kan  man trigga denna rädsla och uppleva den. Hjärnan gör ingen större skillnad på det inre och det yttre.
 
 • En konflikt är en trigger om du är konflikt rädd. Det är ett ypperligt tillfälle att gräva ner till roten och slita upp den. Det är ett ypperligt tillfälle att läka emotionella sår som kan finnas inom en.
 
 • Våga vara sårbar i vissa situationer och uttryck dina rädslor & känslor inför en personer  som du hamnat i konflikt med eller är rädd kommer hamna i konflikt med. exempel:  - " Jag är verkligen inte sugen på att gå ut på fest ikväll, men jag är samtidigt rädd för att om jag inte hänger med så kommer du tycka att jag är tråkig och inte vilja umgås lika ofta. Jag är rädd för att tappa kontakten med dig och bli avvisad. " Om nu denna person är värd att behålla så kommer denna antagligen svara på ett accepterande sätt och kommer inte vilja att du offrar ditt egna välbefinnande.

 

 • Ofta om vi är rädda för konflikter så tar  vi konflikter väldigt personligt och ser inte den andra. Om den andra får ett raseri utbrott på dig så finns det oftast bakomliggande rädslor och andra känslor som denna person vill skydda sig ifrån.  Leta efter den andras rädslor och smärta som bidrar till denna konflikt. Vad kan denna person vara rädd för? Vad är det som gör så ont emotionellt för denna person? Utforska för dig själv detta. De personer som är som argast är oftast de som det smärtar som mest inom. Ilskan är ofta ett skydd för jobbigare  känslor. 
 
 • Att utveckla gränser. Ta små små steg för att utveckla gränser. Dina känslor kan hjälpa dig att göra dig medveten om vad som är okej och inte okej för just dig. Praktisera att sätta gränser inte i konfliktfyllda situationer utan i vardagliga livet. När du gör dina gränser starkare så är det lättare att även hålla fast vid dom när en konflikt uppkommer.
 
 • Att ställa nyfikna och öppna frågor som inte är motstridiga eller attackerande kan ibland göra konflikten mer hanterlig och lugn.  Utforska förväntningar, känslor, behov och tankar m.m. hos den andra.  Och uttryck sen efter det dina egna känslor och tankar. Om vi hittar svar på dessa frågor kan man också lättare finna lösningar för dessa behov och förväntningar.

 

 


 

 

Relaterade inlägg: "Att Hantera känslor", "att skapa självtillit", "övning-inre barn"," läka emotionella sår","hantera rädsla"," att inte bry sig om vad andra tycker", "hur du ökar din självrespekt", " att vara fejkt", "hantera destruktiv kritik".

Konflikträdsla