0 Läs mer >>
I en värld som kanske känns otrygg och osäker är det viktigt att vår inre värld är desto säkrare och tryggare. Att skapa en kärleksfullare relation med sig själv innebär bland annat  att bli mer trygg i sig själv och med sig själv. Att skapa inre trygghet är en viktig nyckelfaktor.
 
Här nedan följer några tips på hur du kan göra just detta. Ta till dig det som känns bäst för just dig.
 
 
 
 
 •   Skapa tydliga gränser.Att ha gränser man följer kan öka ens trygghet. Utforska vad dina gränser går när det gäller sociala, sexuella, fysiska, emotionella, personliga o.s.v. Vad är okej och inte okej för just dig? Skriv gärna upp dom på ett papper och ge dig tid att utforska dom. Känslor kan vara en tydlig vägvisare som kan uppmärksamma dig när någon trampar över din gräns. Utforska även vart du redan är duktig på att sätta gränser och börja där med att stärka det ännu mer. Då du fokuserar på där du redan är bra att sätta gränser så kan detta lättare börja sprida sig över till andra områden. Börja smått, ta små  steg för att skapa tydligare gränser.
 Vi kan vara rädda för att sätta gränser, vilket gör det svårt. Undersök denna rädsla, vad är du är rädd för ska hända om du sätter en gräns? Sen när du hittat vad du är rädd för är det dags att skapa fred med denna   känsla & upplevelse.

 •     Genom att skapa inre frid får man även ökad inre trygghet. Även om livets omständigheter kanske går i attack mot dig, så kan du börja vara den som inte går i attack mot dig själv. Lägg ner stridsyxan emot dig själv och börja praktisera acceptans emot dig själv. Släpp dig själv fri! Låt dig själv tänka vad du tänker, känna vad du känner, vara den du är, ha de åsikter du har o.s.v. Sluta kriga emot och börja acceptera och ge medkänsla till dig själv.  När du inte är inte är inne i ett krig med dig själv får du mer inre trygghet, eftersom ditt inre då inte är ett slagfält mera.

 •     Stanna med dig själv! Oavsett vad du upplever, vad du känner försök inte fly dig själv. Va den som stannar, den du kan lita på aldrig lämnar dig. Detta görs genom att praktisera acceptans.

 •     Sluta lova dig själv saker du inte kan hålla. Vilket minimerar risken för att du sviker dig själv, vilket ökar tryggheten till dig själv.


 •     Följ dig själv! Lyssna på ditt egna hjärta. Lyssna på vad som känns bäst för just dig, ingen annan än du vet det. Ta alltid till dig det andra säger som känns bäst för dig, som är relevant för just dig. Oavsett om det är högt auktoritära personer som kanske är högutbildade eller/och äldre o.s.v. Den som vet bäst vad som är bäst för dig är i många fall bara du.

                                      

 •     Ge dig själv det kanske livet och ingen annan verkar ge dig. Tillfredsställ dina egna emotionella behov på insidan via dig själv. Var kreativ och kom på saker du kan göra för dig själv, via dig själv som får dig att uppleva samma känslor du vill få ifrån omgivningen. Ibland kan vi te.x inte få trygghet ifrån det yttre, då måste vi ge oss det själva via oss själva.
 
 
Relaterade inlägg: "Om Acceptans", "att sluta fred med sig själv-inre frid", "Hur du ökar din självrespekt", "Att skapa självtillit" och "Att tillfredsställa sina emotionella behov".

Skapa inre trygghet

0 Läs mer >>
 
 
 
            Att respektera sig själv är en viktig del av att stärka sin relation med sig själv.Att respektera  betyder att man visar hänsyn. Man visar hänsyn inför sina tankar, känslor, behov, personlighet, svagheter och styrkor o.s.v. Att man börjar respektera sig själv går även hand i hand med att man accepterar sig själv, stärker sitt självvärde, ha en god relation med sina känslor och visar  omsorg inför sig själv.

Självrespekt är speciellt viktigt om vi känner att vi inte blir respekterade utav andra. För har man låg respekt ifrån andra kan detta vara ett tecken på att man har låg respekt för sig själv. Det yttre är ibland som en spegel som speglar sin insida. Andra kommer inte respektera dig om du inte själv gör det.
 
 
            
   TIPS!

                Utforska dina gränser.-  Vad är okej och inte okej för dig. Te.x sociala, fysiska, sexuella, emotionella, personliga gränser. Du gör detta via att utforska hur du känner  i olika situationer och med olika personer och beteenden. Negativa känslor kan ibland vara ett tecken på att någon eller du själv trampat över din gräns.  Andra kommer aldrig veta dina gränser om du inte informerar dom om det. Men det handlar inte bara om att sätta gränse utåt, det som är viktigt är att sätta gränser emot dig själv också. Att inte krossa någon utav sina egna gränser inför sig själv.

Varför kan det vara svårt att sätta gränser? Det finns ofta rädslor här som kan stoppa oss att sätta  gränser inför andra. Utforska vad du är rädd för kan komma hända om du sätter en gräns. Man kan t.ex vara rädd för att bli avvisad, bli illa omtyckt, bli förödmjukad o.s.v. För att höja dig över rädslan behövs det att vi gör fred med den känslan och upplevelsen vi är rädda för.
 
 • Om du jobbar med att öka ditt självvärde så kommer det bli lättare att sätta gränser.
 

 •        Acceptera dig själv. Det är svårt att respektera något man inte accepterar. Så stärk din acceptans emot dig själv.
            

 •     Ett annat tips är även att varje dag göra en liten handling inför dig själv som påvisar att du tar hänsyn till dina behov och önskningar. Det kan te.x vara att ta steg för att nå dina mål, ge sig självsjälvmedkänsla, ta hand om kroppen, studera. Vad som helst som du har ett behov utav eller något du drömmer om (ta steg för att nå dina drömmar). Du kan även visa hänsyn för dig själv genom att göra saker du vet att du mår bra av och gillar.
 
 
 

 
 
Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Att tillfredsställa sina emotionella behov" , "Om acceptans" & "att hantera känslor."
 

självrespekt

0 Läs mer >>
 
 
Vad skulle det innebära för just dig att vara din egna bästa vän?
Om du skulle göra en liten liten sak för dig själv idag som din egna bästa vän, vad skulle det vara?
 
 
Vi går ut och söker vänskapen utanför oss själva och glömmer bort att vi även kan få den inifrån. Vi är gruppdjur och behöver relationer. Men vi glömmer lätt bort vår egna bästa vän som även kan skapas på insidan. Alla andra kommer inte alltid vara med oss i varje sekund, i varje andetag, alla kommer inte alltid kunna komma och stötta en eller vara med en själv.  Men man kommer alltid finnas med sig  själv.  Man kan vara och bli sin egna bästa vän. Med små små steg kan man finna en vän inom sig själv som alltid finns där i varje andetag och i varje unik upplevelse man upplever. Även om andra kan ha liknande upplevelser så bär vi alla unika "glasögon" som vi ser vår värld igenom, ens perspektiv och upplevelse är unika även om andra kan likna det så är man ändå ensam om det. Att vara sin egna bästa vän är därför viktigt, då ingen annan än man själv egentligen kan förstå sig själv fullt ut. 
 
 
Man kan fråga sig själv under olika val och situationer under dagen:
 • Om min egna bästa vän stod i samma situation vad skulle jag vilja att denna gjorde?
 • Om en bästa vän till mig skulle göra ett val som detta vad skulle jag vilja att vännen gjorde för val?
 
 • Vad skulle en bästa vän vilja ge mig i denna situation?
 • Vad skulle en bästa vän säga om denna situation till mig?
 • Vad skulle en person som vore min bästa vän och som verkligen brydde sig & förstod mig välja i detta val?
 • Vad skulle en bästa vän ge för tips och råd i denna situation?
 
Distansera sig själv ifrån sig själv och se sig själv utifrån. Man kan prata med sig själv (i sitt huvud) som om man vore sin egna bästa vän. Tilltala sig själv vid sitt namn ( i din inre dialog) och umgås med sig själv ur ett annat perspektiv. Umgås med dig själv som du umgås med en vän. 
 
Självmedkänsla är även en viktig komponent i att skapa en vänskapligare relation med sig själv.
 
 
 En vän förstår, en vän stöttar, en vän ger omsorg och vill den andra det bästa. Genom att ge detta till oss själva kan vi bli våra egna bästa vänner. Sätt av tid varje dag då du mentalt pratar med dig själv som om du vore din egna bästa vän.
 

Att bli sin egna bäst...

0 Läs mer >>

 Hur kunde jag vara så korkad! Fan vad blåst jag är att jag gjorde sådär nu! Jag börjar stamma och darra, jag blir röd i ansiktet. Jag skäms.

Att skämmas mycket är ett symtom på en negativ relation med sig själv och även ofta emotionella sår. Att skämmas är inte desamma som skuld.  Att känna skuld är att känna sig skyldig någon något eller att vara skyldig för en viss handling. Skuld handlar mer om ansvar. Skam däremot handlar inte alltid om att man gjort något dåligt utan mer om att känna att man själv är dålig. Att skämmas mycket över sig själv går hand i hand med en destruktiv relation med sig själv.  Skam kan uttryckas kroppsligt på olika sätt på olika personer. En vanlig reaktion är att rodna, men vissa kanske också eller istället börjar svettas mycket, börjar skaka, stamma o.s.v. Man kan även få en impuls av att gärna vilja dölja sig själv. 

 

Så låt oss nu undersöka skam lite djupare.

Skam kan innebära att det finns omedvetna eller medvetna standarder på dig själv som du då inte uppnår och som du fått ifrån dina yngre år.  Te.x Du kanske är uppvuxen i en familj med högt presterande föräldrar. Kulturen i familjen är att du ska vara smart och produktiv. Man kan då fått en standard på sig som ung att vara duktig och kunnig. När du då kanske får ett lägre betyg i skolan än vad ”duktig” innebär så skäms du.   Ett annat exempel är om du är uppvuxen i en familj som älskar sport och föräldrarna sportar mycket och det ligger i familjens kultur att motionera och gå på olika sport event. Men du kanske inte alls gillar sport du kanske te.x tycker om konst och design istället. Det är inget din familj förstår och du börjar då skämmas. 

 

Skam har också en annan mycket vanlig  orsak. Personer som skäms mycket blev ofta uppfostrade med att om man gjorde något dåligt så var man som person dålig. En destruktiv koppling mellan att göra och vara programmerades in i ens huvud. Så om man te.x gick och klippte av mammas alla blommor i rabatten så var det inte handlingen i sig som var dålig utan man själv var dålig. 

 

 

Vad ska man göra åt det?

1) Ta tillfället i akt när du väl skäms att utforska situationer och vad det innebär för dig. Undersök vilka standarder och grundtankar du kan ha. Fråga dig själv när en skamfylld situation uppkommer: Vad innebär detta emotionellt för mig? Te.x om du inte har svaret på en fråga. Och du börjar skämmas. Vad innebär det att inte ha svaret på en fråga för just dig? Kanske att man är dålig, kanske att man är värdelös, inte bra nog. O.s.v. Och utforska sedan när dessa standarder och grundtankar sattes på dig. 

2) Om du vill ändra på denna standard. Detta görs via att skapa nya grundtankar ( se inlägg om detta).

3) Om du upplever skam så har du troligtvis emotionella sår som inte är läkta.  Vi behöver gå in i vår skam och integrera den och gå till roten för att sluta vattna den.

Vi kan även skämmas för att vi skäms så det är viktigt att utforska och integrera den aspekten också.

 

4) Sätt upp en rutin och plan över hur du sen kan börja skapa nya positiva grundtankar inför de situationer du tidigare skämts i. Sätt upp en plan att te.x varje dag under en viss period sätta undan tid för att ge näring åt dessa nya tankar och sätt att se saker på.

5) Efter att du integrerat roten och börjat skapa nya grundtankar och känslor. Börja sen att utsätta dig för saker du vet att du tidigare skämts för. Och praktisera dessa nya tankar i dessa situationer. 

 


 

Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Så Skapar du nya grundtankar" och "Om Acceptans".

SKAM

0 Läs mer >>
 

Att inte tycka om sin kropp är ett tankesätt, ett mentalt mönster och ett mentalt fokus. Det går inte fixa inre mentala processer via att ändra nått i det yttre. Det mentala fokuset sitter på insidan och måste därför förändras via insidan. Yttre förändringar ger oftast bara tillfälliga kickar och ens inre sår börja uttrycka sig på andra sätt istället. Det kan även i många fall finnas emotionella sår bakom sin dåliga relation med sig kropp. Dessa sår är tyngre än tankarna och ligger som grund för tankar. Så genom att  lös upp  emotionella sår innan man gör denna följande övning är viktigt.

 

 
Gör denna övning varje dag i minst 5 minuter till att börja med, du kan dela upp dessa 5minuter i 2min+3 min om du har svårt att hålla fokus. Desto längre tid du gör denna övning desto högre & snabbare effekt.
 
 
 
I början kan det komma att vara trögt. Tänk dig att detta tankemönster har byggts av dina hjärnceller som en stor motorväg i huvudet på dig. Om du ska börja skapa ett nytt tankesätt så kan det komma ta lite tid, detta är ingen "snabb fix", men en långvarig fix. Jag rekommenderar även att man undersöker de bakomliggande känslorna och hittar den negativa grundkänslan och tanken och går tillbaka i tiden för att se när detta programmerades i dig.
 
Syftet med denna övning är inte att ta bort eller ändra på det du inte tycker om, utan snarare att välja att lägga fokuset på det positiva istället och med tiden göra det till en mycket större motorväg en den gamla negativa vägen. Var bara medveten om när de negativa tankarna kommer och låt dom finnas och bara passera vidare. Du kan även ge dina negativa tankar omsorg och förståelse. Att undersöka hur de uppkommit och varför de uppkommit kan hjälpa till i denna process. Låt de bara passera sen utan att gå i krig med dom.
 
 
 
 
ÖVNINGEN
 • Skriv upp sådant som du faktiskt tycker om och tycker är bra med din kropp. Det kan vara de mest basala sakerna eller mer komplexa saker. T.ex: Jag tycker om att min kropp ger mig hörsel så jag kan lyssna på musik, höra röster och därmed hjälper mig att kommunicera. Jag tycker om mina ögon för att de ger mig syn att se. Jag tycker om min kropp för att den finns, för att den ger mig livet själv.
 • Under 5 minuter eller mer (du kan dela upp tiden) fokuserar du på att uppskatta dessa aspekter med din kropp som du faktiskt tycker om. Du kan stå framför spegeln och göra detta eller bara ligga avslappnad i soffan eller sängen. Tacka din kropp för dessa saker. Repetera dom i ditt huvud flera gånger. Tills att du känner någon slags positiv känsla. Syftet är delvis också att trigga dina positiva känslor inför din kropp.
 • Det man också kan göra är att känna acceptans, förståelse och omsorg inför kroppen. Du behöver alltså inte uppskatta den om det känns svårt, kärlek är så mycket mer än bara uppskattning. 
 
 

  Det är inte huvudet utan känslor styr vårt beteende och med ökade positiva känslor inför din kropp så kan man märka att man efter ett tag börjar behandla sin kropp annorlunda.

 

 Relaterade inlägg: "Skapa nya grundtankar", "Läka emotionella sår", "Acceptans".

ÖVNING - TYCK OM KROP...

0 Läs mer >>
Det spelar ingen roll hur mycket beröm och uppskattning man får utav andra om man inte kan uppskatta och berömma sig själv. Man kommer aldrig kunna ta till sig andras beröm fullt ut och deras ord kommer bara åka rakt igenom en om man inte också kan berömma och uppskatta sig själv. För man kommer inte kunna förstå hur andra kan berömma en om man inte kan berömma sig själv.
 
Denna övning stärker ens egna inre positiva självprat och hjälper en att se det positiva med en själv. Gör denna varje dag i 1-2 vecka till att börja med för att sen stanna upp och utvärdera den.
 
 
 
Varje kväll denna veckan ska du säga eller skriva ner 3-5 saker som du tyckt att du gjort bra under dagen.   Som en dagbok nästan. Uppskatta dig själv eller tacka dig själv för dessa 3-5 specifika saker du gjorde just denna dag.
Du kan om du vill repetera ordet "Tack" eller "Bra" för dig själv 3 gånger. Att upprepa ordet tack/bra eller något annat 3 gånger ge en ökad positiv känsla har jag märkt, därför kan man upprepa det om man själv känner att det känns bra att göra det.  T.ex "Bra att jag lagade matlådor att ta med i veckan till skolan/jobbet, bra bra bra."  Det handlar om att trigga känslor, så stanna upp vid varje sak och försök känna uppskattningen också.
 
Det behöver inte vara något speciellt i sig man gjort egentligen. Det beror ju lite på vad man gjort under dagen också. Har man legat sjuk under täcket en hel dag eller inte gjort så mycket kan man tacka sig eller berömma sig själv att man ändå tagit hand om sin kropp genom att vila te.x Bra att jag lyssnade på min kropp och gick och vilade en  stund under dagen.
 
Beroende på vart man befinner sig i din relation till sig själv just nu så kan man märka effekt snabbare eller långsammare. Syftet är att öka det positiva självprat med sig själv. Och därmed också sina positiva känslor inför sig själv. Efter 1 vecka eller mer kan man börja märka att man börjar automatiskt ge sig själv  mer beröm och uppskattning mer under dagen eller/och att det blir lättare att hitta saker att uppskatta.
 
OBS!
Var uppmärksam på att också märka om du får motstånd under denna övning, via negativa känslor och tankar som slår tillbaka.  Det är aldrig meningen att vi ska slåss och undan trycka våra känslor eller tankar. Om man gör denna övning ifrån ett tillstånd som vill kriga emot de negativa känslorna och tankarna så kommer denna övning bli tung och kännas som en kamp.
Var därmed uppmärksam på vad man upplever under denna övning. Uppkommer negativa tankar/känslor gör då fred med dessa  först innan man gör denna övning.. Hur kommer man veta att man gjort fred med dom? Genom att de lugnat ner sig och det känns inte kämpigt på samma sätt att lägga fokuset på det positiva, att lägga fokus på det positiva går nästan automatiskt sen. Och man utgår ifrån ett tillstånd av fred och att man bara väljer att fokusera på det positiva för att man vill ge dig själv det, inte för att kämpa emot det negativa.  
Var inte heller falsk och ge dig beröm över saker du faktiskt inte tyckte var bra. Var sann mot dig själv.
 
 
Relaterade inlägg: "Att inte kunna ta emot kärlek",  "Om acceptans", "Att hantera känslor"

ÖVNING - Uppskattning...

0 Läs mer >>

 Det finns så många olika människor på denna jord och alla har vi våra små olikheter, ingen är den andra exakt lik. Detta gör att vi kommer komma i konflikter, det tillhör livet. Har man en rädsla för konflikter kan detta bli förödande. När man är rädd för konflikter så  försöker man fly ifrån konflikter på alla sätt. Man gör allt i sin makt för att inte själv hamna i konflikter. Man böjer och bänder på sig och försöker få alla att må så bra som möjligt för att inte skaka om för mycket. 

Ibland kan det vara så att med dem vi känner oss mer emotionellt säkra med kan vi ta konflikter bättre. Men med okända folk eller personer som vi inte står så nära och inte har den emotionella säkerheten med kan konflikter vara mer skrämmande.

 

 

Att förstå rädslan

Vi var inte födda med denna rädsla. När vi var små hade vi oftast inget svårt med att uttrycka våra olikheter inför andra. Vi uttryckte vad vi tyckte om och inte tyckte om. Att finna sin personliga rot till denna rädsla är viktigt, alla kan ha olika rötter så hitta din unika rot.

 Det finns familjer (vuxna) som inte anser att olikheter är okej. Det finns föräldrar som söker  bekräftelse ifrån deras barn via att få barnet att vara så likt dom (föräldrarna) som möjligt.  I dessa familjer kan man bli kritiserat, skambelagt, bestraffad m.m om man uttrycker vissa olikheter.  Barnet upplevde stora konsekvenser och starka känslor varje gång det uppstod en konflikt av något slag. Det blev så att säga klassiskt betingat och utvecklade rädsla för konflikter och olikheter.

Ett annat förslag på en anledning till varför man blev rädd för konflikter är att man som barn inte blev respekterad. Ens egna gränser blev inte respekterade utav andra (oftast vuxna) och man kunde till och med bli bestraffad för att uttrycka sina gränser. 

Det är naturligt att konflikter uppkommer i relationer. Och om man hittar sätt att reparera skadan konflikten gav så kan till och med relationen bli ännu starkare efter en konflikt. I relationer handlar det inte om att undvika konflikter, det handlar om att kunna läka dem. Konflikter är oundvikligt. Läkta konflikter ger oss en emotionell trygghet. Men lider man utav konflikträdsla så blev få konflikter reparerade & läkta utav den vuxna och det skapade stora emotionella sår hos barnet. Så barnet började försöka undvika konflikter till varje pris.

 

 

Konsekvenser av konflikträdslan

Att undvika konflikter kan dock skada en själv och andra. Är man rädd för konflikter döljer man ofta sitt genuina jag för att inte påvisa någon olikhet och därmed att en konflikt ska uppkomma. Detta gör att folk kommer gilla dig för din fasad inte ditt äkta jag, vilket sällan känns bra.  Hade vi vågat visa vårt genuina jag och ta konflikter så kan vi skapa relationer med personer som verkligen tycker om oss för den vi verkligen är.

Konflikträdsla är en väldigt jobbig rädsla som kan gå ut över ens liv på olika sätt. Det kan få en att gå med på saker man egentligen inte vill, det kan få en att stanna kvar i destruktiva situationer/relationer o.s.v. Det kan få oss att dölja vårt sanna och genuina jag och hindrar även oss att leva ett genuint och gott liv.

 

Du kommer att uppleva obekväma känslor oavsett om du tar konflikten eller flyr den. Det finns konsekvenser av att inte möta konflikten, vi kan hamna i situationer och relationer som inte är så trevliga, vi kan börja klaga, börja sprida rykten, börja älta över händelsen, vi kommer uppleva mycket motstånd inför situationen/relationen, vi kommer inte leva ett autentiskt liv och vi kommer vara falska.  Om det nu kommer vara obehag oavsett vom vi väljer att ta konflikten eller ej, vad är det bästa att göra då? Vad vore det mest kärleksfulla emot sig själv att göra? Svaret kan variera ifrån situationer till situation.

 

 
 

Tips för att bli mindre rädd för konflikter

 • En konflikt kan vara ett ypperligt tillfälle att stärka relationen med sig själv. Att stå vid din sida och stå vid din egen sanning. Detta leder till självtillit. Fråga dig själv när en konflikt uppstår vad som är din sanning i denna situation. När du vet svaren kan du sen aktivit välja att stå vid din egna sanning och på din egna sida i denna konflikt.
 
 • Jobba på att få en kärleksfullare relation med sin emotionella del. Ofta har personer med en konflikt rädsla en sämre kontakt med sin emotionella del utav sig själv. Man har inte lärt sig hur man hanterar känslor. När man lär sig att hantera och göra fred med sina egna känslor så får man sen per automatik lättare att hantera andras känslor.
 
 • Det är rädslan i sig man måste fokusera på. Att hantera denna rädsla, att våga uppleva denna rädsla. Ja man måste våga gå emot den istället för att fly ifrån den, utforska den, uppleva den. Detta betyder inte att det första man gör är att gå in konflikter och skapa konflikter, nej. Första steget och det grundläggande steget sker i ens inre värld och därmed under mer kontrollerande omständigheter. Via olika mentala bilder & fantasier kan  man trigga denna rädsla och uppleva den. Hjärnan gör ingen större skillnad på det inre och det yttre.
 
 • En konflikt är en trigger om du är konflikt rädd. Det är ett ypperligt tillfälle att gräva ner till roten och slita upp den. Det är ett ypperligt tillfälle att läka emotionella sår som kan finnas inom en.
 
 • Våga vara sårbar i vissa situationer och uttryck dina rädslor & känslor inför en personer  som du hamnat i konflikt med eller är rädd kommer hamna i konflikt med. exempel:  - " Jag är verkligen inte sugen på att gå ut på fest ikväll, men jag är samtidigt rädd för att om jag inte hänger med så kommer du tycka att jag är tråkig och inte vilja umgås lika ofta. Jag är rädd för att tappa kontakten med dig och bli avvisad. " Om nu denna person är värd att behålla så kommer denna antagligen svara på ett accepterande sätt och kommer inte vilja att du offrar ditt egna välbefinnande.

 

 • Ofta om vi är rädda för konflikter så tar  vi konflikter väldigt personligt och ser inte den andra. Om den andra får ett raseri utbrott på dig så finns det oftast bakomliggande rädslor och andra känslor som denna person vill skydda sig ifrån.  Leta efter den andras rädslor och smärta som bidrar till denna konflikt. Vad kan denna person vara rädd för? Vad är det som gör så ont emotionellt för denna person? Utforska för dig själv detta. De personer som är som argast är oftast de som det smärtar som mest inom. Ilskan är ofta ett skydd för jobbigare  känslor. 
 
 • Att utveckla gränser. Ta små små steg för att utveckla gränser. Dina känslor kan hjälpa dig att göra dig medveten om vad som är okej och inte okej för just dig. Praktisera att sätta gränser inte i konfliktfyllda situationer utan i vardagliga livet. När du gör dina gränser starkare så är det lättare att även hålla fast vid dom när en konflikt uppkommer.
 
 • Att ställa nyfikna och öppna frågor som inte är motstridiga eller attackerande kan ibland göra konflikten mer hanterlig och lugn.  Utforska förväntningar, känslor, behov och tankar m.m. hos den andra.  Och uttryck sen efter det dina egna känslor och tankar. Om vi hittar svar på dessa frågor kan man också lättare finna lösningar för dessa behov och förväntningar.

 

 


 

 

Relaterade inlägg: "Att Hantera känslor", "att skapa självtillit", "övning-inre barn"," läka emotionella sår","hantera rädsla"," att inte bry sig om vad andra tycker", "hur du ökar din självrespekt", " att vara fejkt", "hantera destruktiv kritik".

Konflikträdsla

0 Läs mer >>
 
Att ändra roten till olika tankemönster är viktigt för att få en långvarig och djupgående positiv förändring mot en bättre relation med sig själv. 
Grund tankar är tankar som ligger som grund för andra tankar. Dessa grundtankar programmerades oftast tidigt in i våra liv. Negativa grundtankar kan stoppa dig att leva livet fullt ut och hindra dig mot en positiv relation med dig själv. KBT terapi är en terapi form som fokuserar mycket på just tankar och ändring utav dessa. Jag använder alltid detta verktyg efter eller samtidigt som jag ändrat den emotionella inprogrammeringen och läkt det emotionella såret. Processerna liknar varandra. Min podcast "Vägen ur självhat" handlar program 5 om just detta.
 
 
Att hitta grundtankar är halva jobbet, att utforska dom och bli medveten om dom gör att det kan försvagas. 
Steg 1. Hur hittar man grundtankar?
 • Bli medveten om dina rädslor. Rädslor är ofta negativa tankar och känslor som kan stoppa dig. Är du rädd för att tala inför en grupp? Rädd för att misslyckas? o.s.v. 
 • Bli medveten om "triggers". När du får en negativ respons för något som kanske inte känns helt relevant att få en sådan respons åt. En överdriven respons åt något betyder en negativ grundtanke som triggas och ett emotionellt sår utav något i det förflutna som man ej läkt.  Det kan vara vad som helst. te.x Någon kommer en minut sen till ett möte. och du blir rasande Någon frågar dig något artigt och du reagerar negativt på det. o.s.v.
 • Utforska när du tar illa vid dig vid av vad någon säger till dig. Säger någon att du har en fult hår och du tar illa vid dig så betyder detta att du själv även längst inne kan tycka detta. Du blir triggad. Vad medveten om hur du känner i olika sammanhang. Det är bara när du själv på ett inre plan tror att något är sant som andras åsikter om det får dig att känna starka negativa känslor också, det kan trigga starka negativa respons och känslor.
Du skulle te.x inte bli triggad om någon sa att du hade grönt hår och det gröna inte var fint, då du visste att du inte alls har grönt hår ( du är t.ex brunett). Du trodde inte på det, du vet att det inte är sant och därför påverkas du inte så mycket utav det. Du kanske tänker att den andra kanske är färgblind eller nått annat, men du tänker inget negativt om dig själv.  Men om du tror att du har grönt hår (fast du egentligen är brunett), så blir du påverkad. 
 • Utforska sedan och gå djupt med tankarna i en viss situation som du kanske te.x är rädd för och som du inte skulle vilja vara rädd för. Fråga dig själv: "Vad betyder detta för mig?"  eller "Varför är detta så dåligt?" . Det handlar om att gå djupt nu, djupt ner till roten. Fokusera på tankarna. Du kanske finner att du i grunden tänker att: För det betyder att jag är värdelös. eller för det betyder att det är nått fel på mig o.s.v.  Ofta kan man finna att dessa tankar är stora och innefattar allt, det är allt eller inget tankar. t.ex. "Jag är värdelös" betyder alltså att man är värdelös alltid och i alla situationer. 
 
Steg 2. Att utforska grundtankarna (försvagar dom)
 • Utforska när det var första gången i ditt liv du upplevde dessa tankar. Gör gärna en inre barn övning här och gå tillbaka i tiden för att se när denna händelse satte roten i dig. Där kan man även upptäcka att man kanske blev felaktigt behandlad och att det inte egentligen var nått fel på en själv eller att man inte egentligen var värdelös/fel/oälskbar o.s.v. 
 • Läk de emotionella såret som kan finnas i samband med dessa negativa grundtankar. Känslor är som klister för tankar! Om känslorna inte integreras som hör samman med tankarna kan det bli svårt att försvaga dessa tankar och skapa nya.
 • Bekräfta dina tankar och känslor, validera dom, acceptera dom, ge dom förståelse.  Detta är ett viktigt steg för att inte gå in i förhållningssättet att starta krig med sig själv. Visa istället lite omsorg inför dig själv och att varför du tänker som du tänker. Och ge även förståelse och acceptans över att du kanske hatar dessa tankar och rädslor. Vad det nu är som du tänker, gör fred med det. Bli villig att uppleva det igen. Acceptera. Te.x Jag är villig att tänka att jag är oälskad igen. Jag är villig att känna & tänka att jag är värdelös. Acceptans är en läkande förhållningssätt. Och det kommer gå lättare att fokusera på något positivt när du inte är i krig och upptagen med att ta bort det negativa. Övningar i medveten närvaro kan hjälpa här. Detta är ett mycket viktigt steg!
 Att ge dessa rädslor och tankar (sig själv) kärlek gör att de faktiskt lugnar ner sig, inte tvärtom som man kanske är rädd för.
 
 • Utforska sedan dessa negativa tankar genom att ställa dessa frågor till dom(te.x tanken: "det är nått fel på mig") : 1) Är detta sant?  2) Kan jag vara absolut 100% säker att detta alltid är sant? Det finns inte ens 0,01% chans att detta inte är sant. 3) Vad händer, hur agerar du, hur känner du när du tror på denna tanke? 4) Hur hade du känt och agerat om du inte hade denna tanke? 
 • Utforska den omvända tanken. Te.x Jag är värdelös  -->  Jag är värdefull.  Det är något fel på mig --> Det är inget fel på mig.   Utforska dessa nya tankar om se om du kan finna minst 3 olika sätt att se på det som skulle betyda att dessa  omvända tankar kan vara sanna (om inte mer sanna). Jag är värdefull för att jag bidrar till samhället. Jag är värdefull för att jag hjälper andra och mig själv. Jag är värdefull för att jag bidrar till en bättre miljö genom att te.x källsortera. o.s.v. hitta saker som känns genuina och sanna för just dig. Stanna upp och känn hur dessa nya tankar känns. 
 
Steg 3 Praktisera de nya tankarna
 • Gör sist en plan över hur, var och när du ska praktisera dessa nya tankar. När händelser som triggar de negativa kommer upp är ett bra tillfälle att praktisera det nya. Men praktisera även de nya när du inte har de negativa på besök. En viktig sak här nu: Känslor är som klister för tankar! Så varje gång du sätter av tid för att praktisera dessa tankar försök då även trigga dina positiva känslor. Positiva tankar kan ju trigga positiva känslor. Desto mer du känner desto mer fastnar tanken! Gör ett eget upplägg över vad som skulle passa dig bäst över att praktisera dessa tankar. Gärna varje dag.
 
Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Om acceptans", "Övning - inre barn" och "Hantera rädslor". 
Googla: "The Work" av Byron Katie.  Kbt övningar. 

Så skapar du nya grun...

0 Läs mer >>
För att kunna ge något till sig själv via sig själv behövs att du utforskar vad du egentligen vill ha i form av känslor. Det vi vill ha är oftast vissa känslor, utan känslor skulle vi inte agera alls. Om vissa situationer inte skulle ge dig något välbefinnande i nuet eller framtiden så skulle du inte gå efter dom. Vi vill uppleva några slags känslor.  Gemenskap/Bekräftelse/Trygghet/Frihet/Glädje/Värdefull/Mening/Värdig/Uppmärksamhet/Kärlek  o.s.v.
 
 
Hur tar man reda på vad man vill ha eller behöver?
 • Observera vad du dagdrömmer om.  Utforska hur dessa situationer skulle kännas för dig. utforska det känslomässiga behovet bakom denna dagdröm.
 • Utforska dina önskningar och drömmar. Gå in i dessa drömmar och upplev hur de skulle kännas om det hände på riktigt. Utforska känslorna som du upplever då.
 • Utforska de "negativa" dagdrömmar eller tankar du har som du egentligen inte skulle vilja hände i verkligheten men som ändå påvisar en viss känsla som ändå är önskvärd. Jag menar inte tankar som är starkt kopplade med dina rädslor, där rädslan försöker få ett uttryck,  utan jag menar mer dagdrömmar som du har en viss rädsla för men som även skulle kunna påvisa ett emotionellt behov. Te.x tankar/dagdrömmar om att hamna i en olycka där andra kommer och räddar dig, kan påvisa ett behov av omsorg, känna sig sedd, bekräftelse o.s.v.
 • Var sann. Det kan finnas önskningar och drömmar du försöker gömma, sådant som du kanske skäms för. Önskningar som kanske inte skulle vara önskvärda i din familj eller umgänge men som du ändå känner du vill ha.
.
 
 
 
 
Du behöver inte gå och vänta på att något ska dyka upp i ditt liv,du kan faktiskt ge dig själv vad du vill ha via dig själv och släppa det yttre lite mer fritt. Detta betyder absolut inte att man ska stanna i destruktiva situationer, snarare tvärtom. Gå ifrån "dåliga" situationer och ge dig själv det du behöver. Hålla dina armar öppna för att ta emot ifrån yttre och vara redo om en möjlighet ges, men du ska inte behöva gå och tvinga (kämpa) fram saker ifrån andra och världen. Du kan få det redan nu ifrån dig själv. Ibland kan det du ger till dig själv nästan kännas bättre än om det du velat ha sedan händer.
 
Välj EN känsla i taget att fokusera på som du känner störst behov utav  just nu och som kanske uppkommer flera gånger när du undersökt dina drömmar och önskningar.
 
Hur man ger sig själv vad man vill ha via sig själv?
 • Sätt undan  10-20 minuter då du sätter dig ner ensam någonstans och medvetet försöker trigga denna känsloupplevelse. Du ger dig denna känsla du vill ha nu även fast det yttre kanske inte ger dig den. Du kan göra detta via att medvetet fantisera och dagdrömma.
 • Du kan också trigga känslorna via att förändra ditt tankesätt och medvetet varje kväll innan du somnar  fokusera på saker i ditt yttre som faktiskt till en viss grad kan få dig att känna dessa känslor.  Efter ett tag kommer du automatiskt lägga märker till sådana saker under dagen. Detta sätt pratas det mycket om inom positiv psykologin och har bevisad effekt på ens välbefinnande (det är som en tacksamhets dagbok, fast du kan byta ut tacksamhet mot vilken annan känsla som helst nu).
 • Om det är te.x glädje du vill uppleva så kan du skriva en glädjedagbok varje kväll, där du skriver ner 3 saker varje dag som ändå glädjer dig. Detta gör att man sakta men säkert börjar ändra fokus och till sisst upplever mer glädje.
 • Lyssna på musik eller se på någon film som triggar vissa känslor du vill ha.
 • Ge ditt inre barn det du vill ha eller behöver. Fantisera att du går tillbaka i tiden och möter dig själv som liten. Ge dig egna inre barn allt det den vill ha och behöver.
 
 
 OBS!
Se till att hantera dina negativa känslor ifrån de yttre omständigheterna innan du går in i denna process. De kan annars komma att stoppa dig. Kanske känner du dig sviken och besviken att livet inte ger dig det du vill ha just nu. Det kan även vara så att du har emotionella sår som kan behöva läkas innan du kan uppleva det du vill.  Läs inläggen om ovillkorlig acceptans, läka emotionella sår, hantera känslor och skuggor.
 
 
 
 
Relaterade inlägg: "om acceptans", "Ens mörka sida - sin skugga", "läka emotionella sår", "Övning - Inre barn", "Att vara självisk"

Att tillfredsställa s...

0 Läs mer >>
 
 
 
 
Tips 1
Jobba med att ändra grundtankarna och läka emotionella sår utav ovärdighet. Detta är väl egentligen det första steget och det mest grundläggande som skapar en förändring på djupet. 
 
Tips 2
Lokalisera hur det visas i just ditt beteende att du är ovärdig. Skriv upp allt du kommer på. t.ex Jag går med på att umgås med folk jag egentligen inte tycker om. Jag "nöjer" mig med saker/situationer/personer. Jag tar alltid de sämre alternativet (andra hands alternativet) och lämnar det bästa till någon annan (mer värdig).  Jag jobbar på ett jobb jag vantrivs med.  o.s.v.
 
Välj sedan ett eller två alternativ beroende vad som känns bäst för dig. Och ta små små steg för att göra ett mer värdigt beteende inför dig själv i dessa situationer, som påvisar din värdighet inför dig själv. Fokusera på detta beteende varje dag under en hel vecka eller längre beroende på när det känns färdigt för just dig.
 
Övning 
Detta är en visualiserings övning är en inre barn övningen. Sätt undan minst 10minuter varje dag under en vecka (till att börja med för att sen stanna upp och utvärdera om denna övning passade dig) eller längre beroende på vad som känns bäst för dig. 
Lägg dig bekvämt och börja fantisera ett vackert inre landskap där allt är tryggt och kärleksfullt. När du är redo fantisera fram ett barn i valfri ålder som symboliserar dig som yngre. Gå fram och presentera dig själv för barnet som ditt vuxna äldre jag.  Säg att du är här för att ge barnet allt som det vill ha och behöver.  Säg till barnet att det är värdigt oavsett hur barnet är eller ser ut. Fortsätt fantasin och följ med barnet, ge barnet det just det säger att den vill ha. Trigga känslan utav värdighet i barnet. När du känner dig redo låt barnet gå in i dig och ni blir en person. Börja kom tillbaka till vart du är nu.
 
Under dagen när du känner olika känslor och behov, tänkt dig då att det är det lilla barnet inom dig som skriker efter dessa emotionella behov. Du har detta barn inom dig hela tiden, du är ditt egna barn. Sätt undan 15 minuter eller mer för att ta hand om dig själv som om du vore ditt egna barn.
 
 
 
 
 
 
Övning
 Sätt undan 5 minuter eller mer, lägg dig ner bekvämt och börja slappna av. Börja fantisera ett inre vackert landskap med ett vackert slott. Fantisera att detta är ditt slott och du är kejsaren över detta inre rike. Se dig själv som kejsaren. Hur ser du ut? Vilka kläder har du? Hur för du dig? Börja sedan trigga känslan utav värdighet, du är kejsaren och du är värdig allt du vill ha och pekar på i detta rike. Fantisera att du har tjänare som ger dig dina önskningar i detta rike och det enda du behöver vara är att vara dig själv, du behöver inte göra nått för att vara värdig det för du är kejsaren. Fortsätt denna övning tills du upplever någon slags känsla av värdighet eller känslor som ligger nära värdighet. Denn drottning blir sedan ett med dig. När det sen känns rätt, kom tillbaka till nuet.
Och under 5-10 minuter eller mer, agera som om du vore din egna kejsare inför dig själv. För dig som en kejsare, ha kroppsspråket som en värdig drottning/kung. Gör saker som om du gjorde det för en värdig kejsare. Gå dock inte omkring och begär att andra ska behandla dig som en kejsare och de ska vara din butler eller nått, haha. Det hade kanske varit konstigt och framförallt respektlöst. Utan denna övning är för dig och inför dig själv. Den handlar om din relation med dig själv, inte din relation med andra.
 
Känslorna av att vara värdig kommer efter en tid att programmeras in i ditt undermedvetna (om du löst upp de tidigare känslorna av ovärdighet, läk emotionella sår) och det kommer påverka ditt liv i en mer positiv riktning. Du kommer få lättare att ge dig själv det du verkligen vill ha och säga nej till det som inte är nått du egentligen vill ha. 
 
 
 
 
 
 
 
Relaterade inlägg: "Läka emotionella sår", "Att känna sig värdig", " övning -Inre barn "

Övning - Självvärde

0 Läs mer >>
 
Det handlar inte om att vara ljuset eller mörkret, yin eller yang. Det handlar om att vara hel, inte antingen eller utan både och.
 
 
Att gå in i sin mörkaste grotta där demonerna lurar och där tända ett ljus så du ser dom kan vara läskigt. Men det är så vi blir hela. Genom att integrera vår skugga, tända ett ljus i vår mörkaste del utav oss själva.
 
 .
När du ska göra detta, fokusera alltid på EN skuggor i taget! Att ta fler samtidigt kan bli överväldigande. Dock kommer du märka att när du funnit en skugga, så kommer du finna fler, de är sammankopplade. Dokumentera alla skuggor som kommer upp när du fokuserar på din skugga. Detta kommer ta tid! Du kan behöva sätta undan tid för en och samma skugga flera gånger, det räcker inte alltid med en gång.  Det går inte stressa nu.  Du kan komma att bli förvånad över vad du hittar, du kan komma att bli chockad. Ett tecken för att man kommit i kontakt med din skugga är att man börjar uppleva obekväma känslor.
 
 
Syftet med övning är att stärka din relation med dig själv, att bli "hel" och skapa fred med dig själv. Syftet är också att medvetet ge rum för ens skugga så att den inte omedvetet kommer fram, utan att du nu medvetet låter den komma till uttryck.
 
Det finns massor att lära om detta och egentligen inget fel eller rätt sätt. Det finns massa böcker om detta, framför allt på engelska. 
 
 
 • Först måste du finna en skugga som det skrevs om i förra inlägget om skuggan
 • Sen handlar det om att ge skuggan sin ovillkorliga acceptans. Acceptera den så som kanske ingen annan accepterade denna aspekt utav dig.  Utforska och acceptera även de känslor och tankar som du har emot denna skugga.  OCH gör inre barn övningen, gå tillbaka i tiden då detta blev en skugga.
 • Det kan vara hjälpsamt att tänka som att dessa oaccepterade egenskaper,känslor, tankar o.s.v. att de har egna känslor. Att de är  nästan som egna individer med egna känslor. Det enda de vill är att du ska acceptera dom, bekräfta dom,ge dom uppmärksamhet och omsorg precis som med dina accepterade aspekter.
 • Ge skuggan någon form  via att fantisera/visualisera. Hur ser just denna skugga ut som? Det kan vara någon färg, symbol, eller som en person, ett monster/demon.
 • Släpp in skuggan. Hur känns den? Låt den ta över dig.Låt fantasin flöda och låt fantasin följa dig.Du kan behöva en stor dos mod här.
 • Sen handlar det om att äga skuggan, gör den din.Säg till din oönskade del: "Jag ser dig, du tillhör mig nu". Man behöver inte tycka om sina oönskade känslor, men man kan ändå acceptera dom, ha medkänsla inför dom och ge dom förståelse
 • Finn sätt att uttrycka dessa tankar/känslor/egenskaper på ett sätt som inte skadar dig eller någon annan. Ett utav de få sätt som skuggan fullt ut är accepterad i är just i kreativa sysslor. Måla, dansa, skapa något, spela musik, skriva, utforma berättelser eller pjäser,  fotografera, sminka, klä dig på ett visst sätt. Gör detta medvetet för att ta fram skuggan och känna den.  Alla dessa monster, demoner i olika filmer eller böcker är ofta en form utav vår inre skugga.
 
Många utav de mest kreativa personerna bär ofta på de tunga skuggor. Deras skuggor är så starka och ett av de få sätten för dom att komma fram är just via kreativa saker så de pushar dessa personer att skapa. Den kända artisten Lady Gaga har även sagt att det är just det hon gör. Hon får uttryck för sin mörka del i sitt skapande. Hennes skugga och inre monster har hjälpt henne nå den framgång hon fått.
 
 
 
 
Det sista steget kan tas efter en stund, det kan ta olika lång tid för olika personer och beroende på skuggan att ta dessa steg.
Efter att du gjort fred med skuggan. Tänk då på saker hur du skulle kunna använda dig utav denna skugga till något positivt.  Så som Bruce Banner kan förvandlas till HULKEN och faktiskt dra nytta av sin aggressivitet. Hur många gånger har inte HULKEN räddat Bruce?
Vad vore film/konst/dans/musik/berättelser utan skuggan? Det vore ingen spänning eller kontrast då ju. Ingen action. Dra nytta utav skuggan i din kreativitet eller i andra situationer.  Det är här du kan få en enorm kraft, för tänk dig att kunna ha både sina änglar och sina demoner på samma sida, på din sida, att de alla kämpar för dig, vilken kraft.
 
Känslorna kommer komma tillbaka, de kommer och de går. Med tiden kan du upptäcka deras budskap och även vad du kan använda dom till i en positiv riktning.
 
 

 

 

 
Relaterade inlägg: "Om acceptans", "Ens mörka sida -sin skugga", "övning - Inre barn ", "Hur blir man Modig?", "Läka emotionella sår".

ÖVNING - Skapa fred m...

0 Läs mer >>
 
 
Hur upptäcker man sin skugga?
 
 • Vi har en tendens att projicera vår skugga på andra. Att beklaga andra för vissa saker kan i en del fall vara din egna skugga du projicerar ut. Fråga dig själv när du anklagar någon annan för något om det egentligen är du själv som känner det. Vi kan projicerar våra oacceptable rädslor, känslor, tankar, egenskaper, beteenden ut på andra.  Vi kan även projicera ut det via film, konst, musik, dans, böcker o.s.v. Genom att observera vad för slags kreativa saker du är dragen till och underhålls utav kan du även upptäcka skuggor utav dig själv.
 •  Även humor och ironi och sarkasm kan avslöja skuggor. Vad man gillar att skämta om kan ibland ha en koppling till ens skugga.
 • Har du någon gång varit med om att någon sagt något om dig till dig och du tar skydd emot det (ofta på ett aggressivt sätt)? Du förnekar att du är/känner/tänker/ ser ut på ett visst sätt. Det är din skugga du inte vill veta av. 
 
 • Situationer som ger dig smärta och stress är där skuggan även finns att upptäcka. Och det är även under situationer som är stressande som skuggan kan smyga sig fram. 
 
 • När någon situation uppkommer som triggar en STARK "negativ" känslorespons för dig. Fråga dig en av dessa frågor beroende på vilken som passar bäst; "Vad betyder detta för mig?"  eller "Varför är detta så dåligt?" . Det handlar om att gå djupt nu, djupt ner till roten.
T.ex Jag tycker verkligen illa om när Sofia kommer sent varje gång vi ska ses  --- "vad betyder det för mig?" Det betyder att hon inte respekterar mig och bryr sig om mig. -- "Varför är det så dåligt?" Om hon inte respekterar mig eller bryr sig, ja då umgås hon bara med mig  "för att" umgås med någon. -- "Vad betyder det ?" Att hon egentligen inte tycker om mig. --- "Vad betyder det för dig?"  Att jag är oälskad. Svår att tycka om. Svår att älska.  -- "Varför är det så dåligt?" För att då blir jag helt ensam. -- "Vad betyder det ?" Att jag är oälskad.
När man kommer tillbaka till samma svar eller när det inte finns fler svar på frågorna då har man nått sin  grund känsla eller tanke. Och där finner man skuggan och detta kan även vara ett emotionellt sår.
 
 
 • Var medveten när du försöker trycka undan något, vifta bort något, skydda dig ifrån något, fly ifrån något. Där finner du din skugga. Det kan vara svårt att ibland finna denna skugga då vi så fort och nästan reflexmässigt trycker undan den in i vårt undermedvetna.
 
 • Du upptäcker oftast skuggan när du är tillsammans med personer eftersom det var med tillsammans med andra du också började skapa din skugga. Den mask du lärde dig att använda i vissa roller och situationer för att dölja en skugga.
 
 
Du kan finna saker du trodde du var "färdig" med i din skugga. Du kan finna saker som kändes mer än vad du trodde.  Skuggan kan komma att förvåna dig. Ha nära till hand till att dokumentera olika skuggor som kommer upp när du utforskar din skugga. För hittar du en hittar du oftast fler.
 
 

Att upptäcka sin skug...